הנחיות ואסטרטגיות ללמידה

דוקטרינה מסובבת את העולם. הוא אשר אינו נוקט עמדה אינו מקדם את האינטלקט האנושי.
וויליאם תאייר דש, אמריקאי
1820 - 1894


אסטרטגיות כתיבה סוגים

כתיבת עבודה מתארת עמדה

כתוב עבודה מתארת עמדה על מנת

 • לארגן ולשרטט את נקודת ההשקפה שלך לגבי נושא מסוים
 • להודיע לאחרים רשמית לגבי עמדתך כבסיס לפתרון לבעיות מסובכות
 • להציג פתרון ייחודי אך משוחד, או גישה ייחודית לפתרון בעיה
 • למסגר את הדיון כדי להגדיר את "מגרש המשחקים".
  דבר זה יכול להקנות לך יתרון אצל אלו אשר אינם כל כך מוכנים לגבי עמדתם ביחס לסוגיות השונות
 • בנה מהימנות. כאן הנך מוכיח כי יש לך שליטה בתחום וערכת מחקר, לכן הנך יכול להציג את עמדתך בבירור
 • אפשר להתלהבות שלך להיות מוגנת על ידי חוזק הטיעון שלך ולא על ידי שימוש במונחים רגשיים
 • היה מתמיד ועקבי ביחס לעמדתך בעת משא ומתן

ככל שהנך יותר מוכן כך קטנים היתרונות של יריביך וגדליך סיכוייך לנצח בטיעון שלך

נקודות להנחיה:

 • הפורמט צריך להיות עקבי ובהתאם לארגון או קבוצה שהנך מיצג
 • כלול את הנושא, התאריך, המטרה וכד', והזדהה כמחבר
 • אם העבודה מייצגת קבוצה, ארגון, ועדה, אל תכתוב בגוף ראשון (אני, שלי, וכד' אלא אנו, שלנו וכד)
 • הסתפק בשני עמודים בהסתמך על נוסחים קיימים קודמים שהוגשו בהצלחה

מחקר:

 • פתח ראיות מוצקות לשני הצדדים, כולל ידע מעשי, ראיות סטטיסטיות, עדות מוסמכת
 • זהה את הנושאים והדעות הקדומות בהתחשב בקהל היעד שלך. רשום אותם כדי להיות מוכן
 • צפה להכרות עם מושגים בסיסיים אבל הגדר בבירור מושגים/מונחים פחות מוכרים, או ציין משמעויות המגדירות את נקודת המוצא שלך
 • ציין את אלו המסכימים עם עמדתך כדי לתמוך בטיעון שלך
 • עשה הכרות עם אלו המתנגדים לך והכן את הגנתך. סכם את הטיעון שלהם והראיות התומכות שלהם כדי לתת תשובה

מבוא:

התחשב בקהל היעד שלך:
התחל עם משפט נושא או שניים כדי למשוך תשומת לב וכדי לתת מושג על הנושא. ידע את הקורא מהי נקודת ההשקפה שלך

התפתחות:

עיקריות לפיתוח התמקד בשלוש נקודות
כל נושא זוכה להתפתחות בעזרת

 • הצגה כללית של העמדה
 • ניסוח המתיחס לאסמכתא ומקורות
 • נסיון העבר וראיות מוסמכות
 • סיכום המציג מחדש את העמדה

צור זרימה מסעיף לסעיף:

 • נוסח פעיל
 • ציטוט מקורות כדי ליצור אמינות
 • התמקד בנקודת ההשקפה שלך
 • התמקד בטיעונים הגיוניים
 • המנע מסיכום דברים בשלב ההתפתחות – המתן לשלב הסיכום

סיכום:

 • סכם, אז סיים את טיעונך
 • התיחס לסעיף הפתיחה ולנקודות העיקריות
  • האם הסיכום חוזרת על הנקודות העיקריות?
  • משקף את חשיבות וסדר הטיעונים
  • מסיים באופן הגיוני את ההתפתחות?

חלק טיוטא לאחרים
כדי לפתח את העבודה ולוודא כי טיעוניך ברורים

בחן מחדש, בדוק איות, בנה את טיעונך בהצלחה.


ראה גם:

עקרונות הכתיבה | הגהה מוצלחת – שלב רביעי |
כתיבה מקדימה, ראשי פרקים, טיוטות | מילות יחס וקישור | סימני פיסוק |
מושגים או הפניות עבור חיבורים, דו"חות, מילוי שאלונים |
שעורים שנלמדו מ- 200 טורים על כתיבה | אלמנטים של עבודת מחקר |
מחקר באינטרנט | ארגון מחקר בעזרת מחשבים והימנעות מגניבת קניין רוחני |
ארגון המחקר בשיטת הכרטסת | ציטוט אתרי אינטרנט | חיבור בחמישה סעיפים | כתיבת חיבור עבור שעורי ספרות | חיבור מצגת או הסבר |
כתיבת חיבור שכנוע | כתיבת עבודה מתארת עמדה