Engeri Y'okuyiga N'obukodyo Bwakwo

Engeri Y'okuyiga N'obukodyo Bwakwo:

Okwefananyiriza kukuyiga

English: A * S * P * I * R * E

 • Obukakkamu mu mbeera
  Londa obudde obulungi bwonoyigira mu, aw'okusomerwa awatuufu ate n'endowooza ennungi ekuteeka obuteesi mu mbeera ennungi ey'okuyiga;
 • Gezaako okutegeera by'osoma
  Tematema mu byosoma kuba amawule tegokya mutima ate era lamba ebyo by'otategedde mubuli katundu. 
 • Jjukira
  Nga omaze okusoma gezako okussa ebyo by'osomye mubuli katundu mu lulimi lw'otegeera oba olukwanguyira.
 • Kuba akaddanyuma
  Dayo emabega oddemu okutunulira ebyo by'otategedde.  Nonya obuyambi okuva mu basomesa, mu bitabo newalala bwoba okyabulamu okubitegeera.
 • Gaziya by'osoma
  Webuuze ebibuzo bino ebisatu wammanga:
  • Singa mbadde nsobola okwogera n'omuwandiisi nandimubuzizza bibuuzo ki era nandimugambye wa awankalubiridde okutegera?
  • Byensoma bikwatagana bitya neby'ogala okola?
  • By'oyiga oyinza otya okubinyumisa era nebikwanguyira wamu nebayizi bano okubitegeera?
 • Yisaamu mu byosomye
  Jukira amakubo mwoyise okujjukira n'okutegeera by'oyize kino kijja kuyamba mu kuyiga okuddako.

 

Ekiddirira

Okweyigiriza okuyiga | Okusomera awamu | Okulowooza mungeri ey'ekikugu |
Okulowoza mungeri ey'amagezi | Okwejjukanya | Engeri ennungi oy'okuyiga |
Okwefananyiriza kukuyiga | Okwewala obugayaavu'ndikikola luli' |
Okusengeka obulungi bye oyiga naddala emirimu eminene |
Okukozesa obulungi obudde bwo | Okulwanyisamu obukowu n'okwetamwa |
Okuba n'ebigendererwa n'okwepimira ebiseera