Tanulási stratégiák és útmutató


*
index * search * visitor center *

A kurzusprojektek
megszervezése és prezentációja

A szónok olyasvalaki,
akit a beszédre képeztek ki.
Cato I.e. 234 -149

Az osztályteremben elhangzó prezentációk főbb összetevői a következők:

 • A prezentáció alapvető céljai
  A prezentáció témáját fogalmazzuk meg az alapvető gondolatok kiemelésével.
 • A közönség sajátosságai és tudása
  A közös ismeretekből induljunk ki.
  A prezentáció céljait igyekezzünk a közönség érdeklődése szerint alakítani.
 • A cél hivatalos megfogalmazása
  Fogalmazzuk meg, hogy mi a célunk és mit fogunk bebizonyítani.
 • Érvelés
  Győzzük meg a közönségünket érvekkel és logikával.
 • Áttekintés és összefoglalás
  A prezentáció végén foglaljuk össze az elmondottakat és ellenőrizzük, hogy megértett-e minket a közönség.
 • Kérdések és megbeszélés

Gyakoroljunk a prezentáció elpróbálásával,
magnóra vételével vagy azzal, hogy néhány barát előtt elmondjuk.

A megvalósítás technikái:

 • Törjük meg a jeget egy releváns történet elmesélésével vagy egy viccel, esetleg egy drámai mozdulattal…
 • Használjunk személyes névmásokat a prezentációnkban;
 • Alakítsunk ki szemkontaktust a közönséggel;
 • Társalgási stílusban adjuk elő a beszámolónkat, bár azoknál a pontoknál, amelyeket hangsúlyozni kívánunk, megváltoztathatjuk a hangnemet;
 • Használjunk átvezetéseket annak a jelzésére, hogy új gondolatra térünk át;
 • Intézzünk kérdéseket a közönséghez, azért, hogy bevonjuk őket a párbeszédbe;
 • A legfontosabb gondolataink és érveink összefoglalásával fejezzük be a prezentációt;
 • Hagyjunk időt a kérdésekre és kérjünk visszajelzést
  • a prezentáció tartalmáról (kihagytunk-e bármi fontosat, stb.)
  • a következtetéseinkről
  • a prezentációs stílusunkról
 • Adjuk meg az elérhetőségeinket (vagy osszuk ki a névjegyünket), hogy a közönség további kérdésekkel fordulhasson hozzánk

Vizuális eszközök és médiumok használata:

 • Ellenőrizzük időben, hogy a helyszín számítógépén megjeleníthető-e az anyagunk
 • A biztonság kedvéért több formátumban is legyen meg a prezentációnk (számítógépen, lemezen, weblapon, papíron (!)
 • Érkezzünk korábban és ellenőrizzük, hogy minden működik-e és a teremben mindenhonnan látható/hallható-e a prezentációnk
 • A vizuális anyagok legyenek egyszerűek és jól olvashatóak
 • Minden főbb gondolatot támasszunk alá vizuális bizonyítékokkal is
 • Ne osszunk ki írott vázlatot, stb. a beszédünk előtt, mert akkor megvan a veszélye, hogy a közönség olvasásba merül ahelyett, hogy minket hallgatna.

Fordította: Kolozsvári Orsolya, Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék. Az egyetem honlapja: www.unideb.hu

Contact: Website and content

Website overview: Since 1996 the Study Guides and Strategies Website has been researched, authored, maintained and supported as an international, learner-centric, educational public service. Permission is granted to freely copy, adapt, and distribute individual Study Guides in print format in non-commercial educational settings that benefit learners. Please be aware that the Guides welcome, and are under, continuous review and revision. For that reason, digitization and reproduction of all content on the Internet can only be with permission through a licensed agreement. Linking to the Guides is encouraged! Full disclaimer on use