Tanulási stratégiák és útmutató


*
index * search * visitor center *

honlap A problémaalapú tanulás

Egyfolytában nagyszerű
lehetőségekkel találkozunk,
amelyek brilliáns módon
megoldhatalan problémának
vannak álcázva.
John W. Gardner

 

A problémaalapú tanulás (PBL) izgalmas alternatíva a hagyományos iskolai tanulással szemben.

A problémaalapú tanulás esetében a tanár egy problémát ad fel, nem feladatokat, vagy előadásokat. Mivel nem adja meg, hogy mi a tanulás “tartalma”, a tanulás aktívvá válik abban az értelemben, hogy mi fedezzük fel és dolgozzuk ki, hogy mi is a tanulásunk tartalma az alapján, hogy mire van szükségünk a probléma megoldásához.

A problémaalapú tanulás esetében a tanár a tanulás elősegítőjeként és mentorként van jelen, nem ő a megoldások forrása.

A problémaalapú tanulás lehetőséget ad arra, hogy

 • megvizsgáljuk és kipróbáljuk, amit tudunk
 • felfedezzük, hogy mit kell megtanulnunk
 • fejlesszük a szociális kézségünket annak érdekében, hogy jobban teljesíthessünk csoportokban
 • fejlesszük a kommunikációs kézségünket
 • mondjuk ki és védjük meg az álláspontunkat bizonyítékok felsorakoztatásával és megalapozott érvekkel
 • váljunk rugalmasabbá az információk feldolgozásában és a kötelességeink teljesítésében
 • gyakoroljuk azokat a kézségeinket, amelyekre szükségünk lesz az egyetem elvégzése után

A problémaalapú tanulás összegzése:
Ez egy egyszerűsített modell – ennél részletesebb modellekre a későbbiekben fogunk utalni.

A lépések megismételhetők és újra hasznosíthatók.
A 2-5 lépések megismételhetők, ahogyan új információ kerül napvilágra és újra definiálja a problémát.
A 6. lépés is megtörténhet egynél többször – főleg, amikor a tanárok hangsúlyt fektetnek arra, hogy az “első változatnál” tovább jusson egy diák.

1. Járjuk körül a problémát:

A tanárunk ellát minket egy “rosszul strukturált” problémával.
Beszéljük meg, hogy mi a probléma és készítsünk listát a lényeges pontokról.
Lehet, hogy úgy érezzük, hogy nem elegendő a tudásunk a probléma megoldásához, de ebben rejlik a kihívás!
További információk összegyűjtésére és új fogalmak, alapelvek, vagy akár kézségek elsajátítására lesz szükség a problémamegoldási folyamat során.

2. Készítsünk listát arról, hogy mi az, amit tudunk

Mit tudunk, ami segíthet a probléma megoldásában?
Ebbe beletartozik az, amit mi, személy szerint tudunk, és minden egyes csapattag képességei és erősségei is.
Vegyük figyelembe, vagy akár írjuk le mindenki hozzájárulását a probléma megoldásához; ez bár furcsának tűnhet, nagy lehetőségek rejlenek benne.

3. Fogalmazzuk meg a problémát a saját szavainkkal:

A probléma megfogalmazásába beletartozik a saját, illetve a csoportunk elemzése azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk, és hogy mit kell megtanulnunk a megoldáshoz. Szükség van a következőkre:

 • egy írásba foglalt probléma megfogalmazás
 • egyetértés a csoporton belül a probléma megfogalmazását illetően
 • a tanárunk visszajelzése a probléma megfogalmazásáról. (Ez nem kötelező, de jól jöhet).

Megjegyzés: A probléma megfogalmazását lehet, hogy kicsit át kell írni egy-egy új információ felfedezésénél, vagy egy régi információ elvetésénél.

4. Készítsünk listát a lehetséges megoldásokról
Minden lehetséges megoldást írjunk le, aztán tegyük sorrendbe őket a legjobb megoldástól a legrosszabbig.
Válasszuk ki azt, amelyik a legjobb, vagy amelyik a legvalószínűbb, hogy működni fog.

5. Készítsünk listát arról, hogy milyen feladataink vannak és milyen időkeretben kell elvégeznünk ezeket

 • Mit kell tudnunk és mit kell tennünk ahhoz, hogy megoldjuk a problémát?
 • Hogyan tudjuk rangsorolni a lehetőségeket?
 • Ezek hogyan kapcsolódnak a megoldásokat leíró listánkhoz? Közös nevezőre tudunk-e jutni?

6. Készítsünk listát arról, hogy mit kell még megtudnunk
Kutassunk olyan tudás és adatok után, amelyek alátámasztják a megoldási tervünket.
Információra lesz szükségünk az űrök betöltésére.

 • Beszéljük meg, hogy milyen forrásokat használhatnánk (szakértők, könyvek, weboldalak, stb.).
 • Adjunk ki kutatási feladatokat és határidőket is szabjunk nekik.

Ha a kutatásunk alátámasztja a megoldásunk helyességét, és ebben mindenki egyetért, a 7-es pontra ugorhatunk. Ha nem, térjünk vissza a 4-es ponthoz.

7. Írjuk le a megoldásunkat a megoldás helyességét igazoló dokumentumok csatolásával és adjuk be.
Lehetséges, hogy kiselőadást kell tartanunk a kutatásunk eredményeiről és/vagy javaslatokat kell tennünk egy csoportnak vagy az osztálytársainknak.
Ebben benne kell lennie a probléma megfogalmazásának, a kérdéseinknek, az összegyűjtött adatoknak, és a megoldás helyességét igazoló bizonyítékoknak, amelyek az adatelemzésen alapulnak: röviden szólva írjuk le a folyamatot és az eredményt.

A következtetéseink előadása és megvédése:

A cél az, hogy ne csak a következtetéseinket adjuk elő, hanem azt is, hogy min alapulnak. Készüljünk fel a következőkre:

 • Fogalmazzuk meg világosan a problémát és a következtetéseinket
 • Foglaljuk össze a folyamatot, milyen lehetőségeket vettünk számításba és milyen nehézségekkel találtuk szembe magunkat
 • Győzzük meg a többieket a megoldásunk helyességéről, de ne erőltessük rájuk azt. Állítsuk őket a mi oldalunkra, vagy legalább érjük el, hogy előítélet nélkül megvizsgálják az érvelésünket és a bizonyítékainkat
 • Segítsünk másoknak tanulni, ahogy mi is tanultunk
 • Ha kérdések merülnek fel és tudjuk a választ, válaszoljunk egyértelműen, ha nem tudjuk a választ, valljuk ezt be és gondolkodjunk el rajta a későbbiekben

Ha megosztjuk azt, amire jutottunk a tanárainkkal és a többi diákkal, az jó lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy valóban tanultunk valamit. Ha jól ismerjük a témát, ez egyértelműen ki fog derülni. Ha valamilyen kérdés felmerül és nem tudjuk rá a választ, tekintsük ezt egy feltárandó lehetőségnek. Azonban büszkén vállaljuk azt, hogy figyelmet fordítunk a minőségre a kiselőadásunkban. Lásd még a projektek prezentációjáról szóló tájékoztatót.

8. Nézzük át, hogy mit is teljesítettünk
Ez a feladat vonatkozik az egyénekre és a csoportra is. Legyünk büszkék arra, amit jól csináltunk, és tanuljunk abból, amit nem. Thomas Edison is büszke volt a rosszul sikerült kísérleteire is, és úgy vélte, hogy ezek is szükséges részei voltak a sikeres eredményekhez vezető útnak.

9. Ünnepeljük meg a jó munkát!

Fordította: Kolozsvári Orsolya, Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék. Az egyetem honlapja: www.unideb.hu


Problem solving skills: To be successful, PBL requires problem solving and critical thinking skills.

See our Study Guides on Making decisions/solving problems and Thinking critically, and/or ask your teacher for help in developing collaborative skills.

The role of argument:
Through various stages of this process, you or your group will be expected to come to consensus on how to next proceed. While each member is expected to "argue" his or her viewpoint, the focus should be on the issues and reason, not personalities and emotion. If your group has difficulty, refer to your teacher for assistance as a mediator, and/or see the Guide Cooperative conflict resolution

For more on working in groups, see Learning with others in the main index.

For more on types of arguments, organization, evidence, as well as techniques in problem-based learning, see Dr. Larry D. Spence (Director, Undergraduate Learning Initiatives, Pennsylvania State University) "Problem Based learning: Lead to Learn, Learn to Lead .pdf version | .doc version

Fordította: Kolozsvári Orsolya, Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék. Az egyetem honlapja: www.unideb.hu

Contact: Website and content

Website overview: Since 1996 the Study Guides and Strategies Website has been researched, authored, maintained and supported as an international, learner-centric, educational public service. Permission is granted to freely copy, adapt, and distribute individual Study Guides in print format in non-commercial educational settings that benefit learners. Please be aware that the Guides welcome, and are under, continuous review and revision. For that reason, digitization and reproduction of all content on the Internet can only be with permission through a licensed agreement. Linking to the Guides is encouraged! Full disclaimer on use