مهارت‌های مطالعه و یادگیری

مطالعه چیزی نیست مگر
تسلط بر ذهن
توماس هابز، 1651 انگلیس

سری استراتژی های مطالعه

یک سیستم مطالعه - A.S.P.I.R.E.

الف) نزدیک شدن/خواستن/سازماندهی

 • -به مطالعاتتان با یک حالت مثبت نزدیک شوید.
 • -به گونه ای برنامه تان را سازماندهی کنید تا سردرگمی را در آن حذف نمائید.

ب) انتخاب/بررسی اجمالی/ مطالعه

 • -یک قسمت معقول( از نظر حجم) را انتخاب کنید
 • -عنوانها، شکلها و سوالات پیشین و پسین را بررسی کنید.
 • -مطالعه کنید در حالی که قسمتهای مبهم را علامت گذاری می کنید.

ج)کنار گذاشتن/ چسباندن

 • -کتابها و یادداشت ها را کنار بگذارید
 • -آنچه را که مطالعه کرده اید( چه تنها یا با دوستان یا گروه) به هم بچسبانید و آنچه را که فهمیده اید خلاصه کنید.

د) بازرسی/ تحقیق/ پرس و جو

 • -بازرسی کنید که چه چزی را یاد نگرفته اید.
 • -در چند منبع اطلاعاتی که میتوانید رجوع کنید، تحقیق کنید. مانند: کتابها، وب سایتها، متخصصان و ...
 • -پرس و جو از استادان پشتیبان ( پشتیبان دانشگاهی، کتابدارها، آموزگارها، استادان، متخصصان) برای کمک.

ه) تجدید نظر / تفکر/ یاددادن

 • -تجدید نظر در محتوا
  اگر می توانستم با نویسنده ارتباط برقرار کنم چه سوالاتی میپرسیدم و چه انتقاداتی میکردم؟
 • -تفکر بر روی مطلب
  چگونه می توانم این مطلب را در آنچه به آن علاقه دارم وارد کنم؟
 • -یادگرفتن با یاددادن
  چگونه می توانم این مطلب را برای دیگر دانش آموزان جالب توجه و قابل فهم کنم؟

و) ارزیابی/ امتحان/ کاوش

 • -نمره هایتان را در تستها و تکالیف ارزیابی کنید
  به دنبال یک الگوی منطقی باشید.
 • -پروسه عملی خود را امتحان کنید
  تا آنرا اصلاح کنید
 • -به دنبال گزینه های دیگر باشید
  با یک معلم، استاد راهنما و ....


همچنین نگاه کنید به :

یاد بگیرید چگونه بیاموزید | عادتهای موثر برای مطالعه موث |
یک سیستم مطالعه - A.S.P.I.R.E | کارتها- یک سیستم مطالعه |
تفکر به روش نوابغ | تفکر انتقادی و بحرانی | تمرکز هنگام مطالعه