مهارت‌های مطالعه و یادگیری

جسم دارای شکل، نظم و مورد افتخار و همچنین اعتماد است
مارتا گراهام، رقاص آمریکایی،
1894-1991

مدیریت زمان سری

گسترش و توسعه تادیب نفس

تادیب نفس
تادیب نفس می تواند به عنوان یک نوع آموزش انتخابی، ایجاد عادات جدید اندیشه، عمل و گفتار در راستای پیشبرد خود و رسیدن به اهداف. مد نظر قرار گیرد.
تادیب نفس همچنین می تواند وظیفه گرا یا گزینشی باشد.
به تادیب نفس به جای تلاشی برای انکار، به عنوان تلاشی مثبت بنگرید.

یک کار کوچک را برای یک زمان معین از روز زمانبندی کنید؛
به تعویق انداختن ارادی را تمرین کنید.

 • برای یک کار خاص را یک بار در صبح و یک بار در شب زمانبندی کنید.
 • این کار نباید بیش از 15 دقیقه.طول بکشد.
 • تا زمان دقیق برنامه ریزی شده صبر کنید.
  هنگامی که زمان برنامه فرا رسید، شروع به کار کنید.
 • به جدول زمانی برای حداقل دو ماه پایبند باشید.

مزایا:
برنامه ریزی زمانی کمک می کند تا شما روی اولویت های خود تمرکز کنید. با تمرکز بر وظایف به جای انجام و اتمام آنها، می توانید از تعویق در انجام کارها اجتناب کنید.

 • برای یک کار برنامه ریزی کنید و به زمان آن پایبند باشید.
  از انجام بی موقع آن کار اجتناب کنید.
 • پیگیر پیشرفت خود باشید.
  در پایان زمان اختصاص داده شده، سابقه ای از دستاورد های ایجاد شده در طول زمان نگه دارید.

مزیت:
این کار به شما کمک می کند که بدانید کارها چه مقدار زمان نیاز داشتند.

 • اگر وقت اضافی آوردید، آن را با با کارهای کوچک پر کنید و آن ها را برای خودتان یادداشت کنید و برای کارهای دیگر برنامه ریزی کنید.

از قدرت روال بهره برداری کنید.

 • به جای تخصیص زمان زیادی از یک روز برای یک کار، و هیچ زمانی در روز دیگر و سپس زمان کوتاهی در چند روز دیگر و ...، مدت زمان معینی از هر روز هفته را برای آن کار اختصاص دهید.
 • به این برنامه ریزی پایبند باشید.
 • تنها هدفتان، تخصیص و تنظیم زمان باشد و نه چیز دیگر.
  به سادگی، عادت معمولی و روزمرگی را تنظیم کنید.
 • این تکنیک را به تکالیف یا پروژه های خود اعمال کنید و به این ترتیب مسیر خود را در انجام کارها خواهید یافت.

مزیت:
 در بازه های زمانی کوتاه بر روی کارهای کوچک کار خواهید کرد، نه همه به یک باره. بنابراین ابتدا یک عادت در خود ایجاد می کنید، و سپس این عادت، کارها را برای شما انجام می دهد.

از تادیب نفس برای اکتشاف مدیریت زمان استفاده کنید.
مدیریت زمان می تواند تبدیل به یک کار خسته کننده شود.
هنگامی که شما کنترلی بر روی نفس خود را نداشته باشید، چگونه می توانید زمان را کنترل کنید؟
با تادیب نفس وظیفه گرا شروع کنید و از همینجا آن را بسازید.

مزیت:
همزمان با اینکه کارها را کنترل می کنید، انضباط و تادیب نفس را در خود می سازید.
همزمان با اینکه تادیب نفس را در خود می سازید، زمان را مدیریت می کنید.
همزمان با اینکه زمان را مدیریت می کنید ، اعتماد به نفس.می سازید.

یک دفتر یادداشت برای تادیب نفس درست کنید.

 • زمان شروع و پایان کارها را یادداشت کنید.
 • بازخورد در پیشرفتتان را مرور کنید.

مزیت:
این دفتر یادداشت می تواند ابزار ارزشمندی باشد برای داشتن یک تصویر بهتری از فعالیت هایتان تا بتوانید فعالیت ها را اولویت بندی کنید و بدانید در صرف زمان خود، چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست.

روزهای کاری و مطالعات خود را برنامه ریزی کنید.

 • هنگام رفتن به سر کار یا چند دقیقه ای قبل از شروع به کار، کارهایی را که می خواهید آن روز انجام دهید، بنویسید.
 • لیست را اولویت بندی کنید.
 • بلافاصله کار بر روی مهم ترین مورد را شروع کنید.
 • برای چند روز آن را امتحان کنید تا ببینید این کار برایتان مفید هست یا نه.
 • کارها و عادات در طول زمان: میزان زمان بستگی به شما و کارها دارد.

مزیت:
وقتی که شما در آغاز روز، تصویر روشنی از آنچه که می خواهید در آن روز به آن برسید داشته باشید، احتمال این که بتوانید آن کارها را به خوبی انجام دهید، بسیار بالا می رود. نوشتن و یا طرح ریزی کردن کارهای روزمره، مفید است.

ناامیدی:

 • نترسید؛ نگذارید چالش، کنارتان بزند.
 • اگر اشتباه کردید، به یاد داشته باشید که این طبیعی است.
 • کمی استراحت کنید و سپس چالش را با نیروی تازه از سر بگیرید.

ترفندها:
یک عادت جدید را با عادت قدیمی دیگری مرتبط کنید:
اگر قهوه می نوشید، زمان نوشیدن اولین فنجان را برای نوشتن و اولویت بندی وظایفتان اختصاص دهید.

مزیت:
برقراری چنین ارتباطاطی، باعث تسهیل ارتباطات عصبی می شوند.

روند پیشرفت خود را علامت بزنید.
در یک تقویم در دستشویی، در یک صفحه گسترده در کامپیوتر، روی میز صبحانه:
چک کردن روزهایی را که با موفقیت به پایان رسانده اید، خط بزنید. اگر این روال را به هم زدید، دوباره شروع کنید.

مزیت:
تصویر سازی، تقویت خوبی برای پیشرفت است.

الگو و سرمشق برگزینید.
به مردم اطراف خود را بنگرید و ببینید انضباط نفس و عادات تا چه حدی به آنها در تحقق اهدافشان کمک می کند.
با آنها در این مورد مشورت کنید.

نوشته شده توسط Mahanthi Bukkapaptnam, Des Moines, Iowa ترجمه توسط نیکو شامخی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير |
کنترل اضظراب | انگیزش خود