مهارت‌های مطالعه و یادگیری

نبوغ چیزی نیست جز استعدادی خوب برای صبر.
جورج لوئی بوفون ،
1707 - 88

مدیریت زمان سری

انگیزش خود

همه ما وقتی کودکان خردسالی بودیم، توانایی بالایی در یادگیری و دیدن شکست های گذشته داشتیم.

با گذشت زمان که شروع به برآوردن انتظارات خانواده هایمان، مدارس و محیط کردیم، انگیزه هایمان از سال های اول زندگی، از اهداف خودمان، به خشنود نمودن دیگران، و نیز اغلب تمایل به درک درد و رنج تبدیل می شود.

شما چگونه می توانید در خودتان ایجاد انگیزه کنید؟

با این تمرین، سعی کنید

 • حس اکتشاف خود را تشخیص دهید.
 • مسئولیت یادگیری خودتان را به عهده بگیرید.
 • خطرات ذاتی در یادگیری را با اعتماد به نفس، شایستگی و خودمختاری بپذیرید.
 • بدانید که "شکست"، موفقیت است:
  فهمیدن این که چه چیزی در طی مسیر کمک نمی کند، مانند درک عوامل موثر در طی مسیر است.
 • دستاوردهای خود را در رسیدن به اهدافتان تقدیر کنید.

1. انگیزش خود


این را چاپ کنید و آنچه که می خواهید یاد بگیرید، بنویسید:
(به یاد داشته باشید: این اولین پروژه شماست.)
کوتاه و واضح بنویسید و بیش از حد بلند پروازی نکنید.

در یک مقیاس از 1 -- 10، من چه قدر در مورد این مطلب کنجکاوم؟این عدد باید بزرگتر از 5 باشد، در غیر این صورت، موضوع دیگری را انتخاب کنید!

هر صفحه از این تمرین باید چاپ / کپی شده، سپس انجام شود.
این را در یک بولتن در جایی از محل "مطالعه" که به خوبی دیده شود، نصب کنید یا یک دفتر یادداشت روزانه بردارید و این موضوع را در صفحه اولش قرار دهید.

موفق باشید!


 1. انگیزش خود/انگیزش خود
 2. انگیزش ذاتی و درونی /انگیزه های بیرونی
 3. انتخاب یک مربی/تعریف و انجام پروژه
 4. نظارت بر روند پیشرفت/نتیجه گیری

ترجمه این صفحه: نیکو شامخی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير | کنترل اضظراب | انگیزش خود