مهارت‌های مطالعه و یادگیری

نبوغ چیزی نیست جز استعدادی خوب برای صبر.
جورج لوئی بوفون ،
1707 - 88

مدیریت زمان سری

مدیریت زمان

انگیزش ذاتی و درونی

این را چاپ کنید و سه دلیل خودتان برای یادگیری را بنویسید:
روی نیازها، کنجکاوی و رضایتمندی خود تمرکز کنید.

این ها را به بولتن یا دفتر یادداشت روزانه خود اضافه کنید.
مطالعات ثابت کرده است که اگر به طور ذاتی انگیزه داشته باشید، قادر خواهید بود:

 • تلاش بیشتری کنید. روش های مختلف برای موفقیت را امتحان کنید.
 • بااستقامت تر باشید. عمیق تر یاد بگیرید.
 • انگیزه ذاتی، انگیزش خودتان است،
  و شامل اهداف، ارزش ها و علاقه مندی های شماست. این همان چیزی است که *شما* را می
  سازد.

مثالها:
من می خواهم سریع تر تایپ کردن را یاد بگیرم تا بتوانم با دوستانم ارتباط برقرار کنم.
من می خواهم در مورد آفریقا یاد بگیرم تا در مورد تاریخ خانواده ام اطلاعاتی به دست آورم.
من می خواهم در یک مغازه اسکی کار کنم و بیاموزم تا بهتر اسکی بروم.
من می خواهم نجاری بیاموزم تا کابینت هایم را خودم درست کنم.

انگیزه های بیرونی

این را چاپ کنید و سه دلیل دیگران برای یادگیریتان را بنویسید:

این ها را به بولتن یا دفتر یادداشت روزانه خود اضافه نکنید یا اقلاً در صفحه آخر دفترتان قرار دهید.
انگیزه خارجی از خارج از خودتان می آید و تاثیرگذاری آن نسبت به انگیزش ذاتی کمتر است. انگیزش خارجی شامل اهداف، ارزش ها و علاقه مندی های دیگران است که روی شما تاثیر گذارند. یادگیری شما به منظور اجتناب از مجازات و یا برای دریافت پاداش و یا رضایتمندی کس دیگریست.

مثالها :

 • من تاریخ ها را یاد می گیرم تا درس تاریخ را پاس کنم.
 • من این برنامه کامپیوتری را به عنوان پیش نیاز شغلی یاد می گیرم.
 • من لگد زدن را یاد می گیرم تا مربی ورزشم را خشنود کنم.

انگیزه خارجی، بد نیست؛ فقط به اندازه انگیزش ذاتی موثر نیست.
انگیزه های ذاتی را تا جایی که ممکن است در اولویت حفظ کنید.


 1. انگیزش خود/انگیزش خود
 2. انگیزش ذاتی و درونی /انگیزه های بیرونی
 3. انتخاب یک مربی/تعریف و انجام پروژه
 4. نظارت بر روند پیشرفت/نتیجه گیری

ترجمه این صفحه: نیکو شامخی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير |
کنترل اضظراب | انگیزش خود