مهارت‌های مطالعه و یادگیری

نبوغ چیزی نیست جز استعدادی خوب برای صبر.
جورج لوئی بوفون ،
1707 - 88

مدیریت زمان سری

مدیریت زمان

انتخاب یک مربی

چه کسی مربی شما خواهد بود؟

یک مربی تمام روند پیشرفت شما را مورد نظارت قرار خوهد داد.

 • کسی خواهد بود که شما به او اعتماد دارید
 • انگیزه شما را درک می کند
 • هر چند وقت یک بار روند پیشرفتتان را خواهد پرسید.
 • یادگیریتان را مورد آزمایش قرار نمی دهد (چون این کار وظیفه او نیست)
 • بدون قضاوت تشویقتان می کند.
 • می تواند راه های عبور از موانع را برایتان پیشنهاد دهد.
 • اگر از او یا پروژه اجتناب کردید، با شما مقابله کند.

ارتباطات:

چگونه؟

 • حضوری
 • تلفنی
 • ایمیل

چه وقت؟

چند وقت یکبار؟

حداقل سه بار به صورت حضوری همدیگر را ملاقات کنید؛ یک بار در آغار، یک بار در وسط و یک بار در پایان پروژه

کجا؟

نام پروژه خود، انگیزه های ذاتی، شرح پروژه و این صفحه را برای مربی خود کپی کنید.
نام خود و مربیتان:

این صفحه را هم به بولتن یا دفتر یادداشت خود اضافه کنید.

تعریف و انجام پروژه

آیا مراحلی برای یادگیری وجود دارد؟
فصل ها، مفاهیم، مهارت ها، سطوح و غیره.

چه مقدار زمان برای این پروژه لازم دارم؟
چند ساعت؟ چند هفته؟

متخصصین در این پروژه کیستند؟
کتابدار، مربی، معلم، استاد، مشاور، ...
چگونه در این مورد یاد گرفتند؟

منابع اطلاعاتی کدامند؟
کتب، کتب مرجع، کتب راهنما، سایت ها و ...

چگونه آموخته های خود را چک می کنم؟
با آزمونها، گزارشها، بازخورد در گروه ها یا با معلم یا استاد، انجام تکالیف و ...

چه موقع پیشرفت خود را گزارش می کنم؟
هر روز/هر هفته/هر ماه؛ وقتی که یک بخش را تمام کردم/...

پاداش من برای پیشرفت چیست؟
پاداش ها باید متناسب با تلاش، میزان سختی و خود کار باشند.

اگر به نتایج مطلوب نرسیدم چه کار می کنم؟


این صفحه را هم به بولتن یا دفتر یادداشت خود اضافه کنید.


 1. انگیزش خود/انگیزش خود
 2. انگیزش ذاتی و درونی /انگیزه های بیرونی
 3. انتخاب یک مربی/تعریف و انجام پروژه
 4. نظارت بر روند پیشرفت/نتیجه گیری

ترجمه این صفحه: نیکو شامخی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير |
کنترل اضظراب | انگیزش خود