مهارت‌های مطالعه و یادگیری

نبوغ چیزی نیست جز استعدادی خوب برای صبر.
جورج لوئی بوفون ،
1707 - 88

مدیریت زمان سری

مدیریت زمان

نظارت بر روند پیشرفت

هم زمان با یادگیری در مورد مطلب، نیازمند نظارت بر روند نیز خواهید بود:

مراحل یادگیری کدامند؟
گام هایی برای این کار وجود دارد؟ فصول؟ مفاهیم؟ ترتیب چیست؟ اهداف کوتاه مدتی وجود دارند؟ این موارد باید تا جای ممکن واضح و روشن باشند.

به همراه انجام پروژه چه مهارت های دیگری می آموزم؟
این موارد در موقعیت های دیگری می توانند مورد استفاده قرار گیرند و باید تشخیص داده شوند.

چه چیزهایی یاد گرفته ام که به درد نمی خورند؟
آیا باید گام های خود را برای یافتن جایگزین های مناسب تر مرور کنم؟

آیا چیزی هست که واضح یا قابل درک نیست؟
چیزهایی که شامل "میزان متوسطی از اختلاف و یا عدم تجانس" هستند، سودمندند زیرا حس کنجکاوی را در فرد تحریک می کنند.

من چگونه به خود پاداش می دهم؟
ما می تواین به خودمان در قبال تلاش یا انجام کارها پاداش دهیم!

آیا من به طور مثبت به اهداف خودم می اندیشم؟
از پرهیز بپرهیزید!


از این صفحه چند کپی بگیرید.
جاهای خالی را فقط زمانی پر کنید که اطلاعات کافی داشته باشید و برای بقیه ---- بگذارید.
به طور منظم به بولتن یا دفتر یادداشتتان اضافه کنید.

دستاوردهای خود را در رسیدن به اهدافتان تقدیر کنید.


نتیجه گیری

فرض ما در این بخش این است که شما پروژه را تا مرحله نتیجه گیری پیگیری کرده اید.
دانستن این که در روند یادگیری، گرچه آن گونه که در ابتدا انتظار داشتید، پیشرفت نکرده اید، ولی شکست هم نخورده اید. موفقیت همواره با میزان دانش سنجیده نمی شود. قرار نیست همه ما جراح مغز، بازیکن فوتبال، لوله کش یا حتی معلم املا باشیم. ولی ما می توانیم تشخیص دهیم که برخی از موضوعات می توانند از راه های دیگری به دست آیند/ لذت برده شوند: مشاوره با یک متخصص؛ تماشای مکرر یک بازی؛ استخدام یک لوله کش؛ استفاده از نرم افزار غلط گیر املایی یا لغت نامه.

موفقیت در یادگیری است همچنین با ارزیابی روند یادگیری خود و آنچه از این روند یاد گرفته اید، تعیین می شود. این سوالات را در نظر بگیرید و با تجربیات خود به آن ها جواب دهید:
آیا موضوع پروژه به همان جذابی و خوبی که در آغاز کار به نظر می رسید، بود؟

کدام یک از انگیزه های ذاتی و درونیتان ارضا شدند؟

آیا روش یادگیریی که برگزیدید، سودمند بود؟

آیا چیزی یاد گرفتید که انتظارش را نداشتید؟

وجود یک مربی خوب بود؟ برقراری ارتباط با او چه طور؟

انگیزه های بیرونی خود را بازیابی کنید.
آن ها چه نقشی در روند یادگیری شما داشتند؟

آیا این تمرین خود-برانگیزی مفید بود؟


  1. انگیزش خود/انگیزش خود
  2. انگیزش ذاتی و درونی /انگیزه های بیرونی
  3. انتخاب یک مربی/تعریف و انجام پروژه
  4. نظارت بر روند پیشرفت/نتیجه گیری

ترجمه این صفحه: نیکو شامخی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير |
کنترل اضظراب | انگیزش خود