مهارت‌های مطالعه و یادگیری

کاری که درست شروع شود
احتمالا به موفقیت ختم می شود.
سوفوکل
زیست 406-495 قبل از میلاد

مدیریت زمان سری

برنامه‌ریزی با تقویم سال تحصیلی

(این یک شمای کلی است، جزئیات زیادی در نظر گرفته نشده است)

 • یک نسخه از برنامه سال تحصیلی خود تهیه کنید.
 • یک تقویم از تاریخهای مهم ایجاد کنید.
  امتحانات، پروژه‌ها، امتحانات میان ترم و پایان ترم، تعطیلات، روزهای مطالعه و غیره.
 • روزهای مهم برای امور اجتماعی و خانوادگی خود را در آن مشخص کنید.
 • هر هفته یک برنامه روزانه که شامل امور روزانه و تاریخهای مهم آن هفته هستند ایجاد کنید.
 • این برنامه را در محل مطالعه خود قرار دهید.
  برای مراجعه و بازبینی و علامت زدن میزان پیشرفت.
 • هر شب برنامه روز بعد را بنویسید.
  کارهای فوری و تاریخهای مهم را بیاد داشته باشید.
 • هر روز صبح برنامه آن روز را مرور کنید.


 1. برنامه‌ریزی و تنظیم وقت
 2. برنامه یک هفته را تکمیل کنید
 3. از قلم و کاغذ استفاده کرده و اهداف خود را تعیین کنید
 4. برنامه‌ریزی با تقویم سال تحصیلی

همچنین نگاه کنید به :

برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی روزانه و هفتگی |
مدیریت زمان | اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها | گسترش و توسعه تادیب نفس |
لیست وظایف روزمره | اولویت بندی کارها | تصميم گيري هاي تطابق پذير |
کنترل اضظراب | انگیزش خود