Poradniki i strategie dla Studiów

Przyjemność nie jest celem,
a uczuciem towarzyszącym wykonywaniu ważnego zadania.
Paul Goodman, 1911 – 1972
Amerykański socjolog

Cykl: Zarządzanie czasem i przedsięwzięciami

Ustalanie celów

Zorganizuj zwoje zadania; Pokonaj stres

W ćwiczeniu poniżej wpisz trzy zadania lub cele, które chciałbyś osiągnąć.
Następnie opracuj je na 1-3 sposoby
Ułóż je według ważności, wydrukuj i działaj jak w przypadku listy “Rzeczy Do Zrobienia”.

Zorganizuj zwoje zadania; Pokonaj stres Jedną ze strategii radzenia sobie ze stresem, jest określenie i zrobienie listy trzech ważnych zadań do wykonania:

Określ i zrób listę od 1 do 3 sposobów wykonania każdego z zadań:
Wszystkie zadania ułóż według ważności!

Każde zadanie przeciągnij myszką na pozycję 1-12.
Następnie wydrukuj i podążaj wg listy Rzeczy Do Zrobienia.
Po wykonaniu każdego zadania, odznacz je na liście.


Ćwiczenie opcjonalne: Wydrukuj i uzupełnij  wydruk w pdf :

Zrób listę trzech najważniejszych dla Ciebie celów
oraz określ, czy są to plany dalekosiężne, o średnim zasięgu, czy do wykonania ”od zaraz”:

(dalekosiężny)

(umiarkowany)

(od zaraz!)

Cel pierwszy:

Cel drugi:

Cel trzeci:

Jak długo odkładałeś osiągnięcie każdego celu podczas tygodnia?

 

 

Cel pierwszy:

Cel drugi:

Cel trzeci:

Czy określony przez Ciebie przydział czasu był odpowiednio w stosunku do wagi twoich celów?

Czy jesteś w stanie zmienić czas pozostałych zobowiązań, aby osiągnąć swoje najważniejsze cele?

Kiedy Twój czas jest najbardziej elastyczny: w tygodniu, czy w weekend?
Czy jesteś w stanie zmienić wtedy swoje plany?

Czy jesteś w stanie zmienić swoje cele?
Jakie masz opcje?

Czy jesteś w stanie przełożyć wykonanie swoich celów aż do przerw w szkole?

Jak zadany materiał i testy oddziałują na rozłożenie Twojego czasu?
Co jesteś w stanie zmienić, aby spełnić wymagania związane z zajęciami?


Zobacz także:

Jak się uczyć?: metapoznania |
Zarządzanie Czasem | Mój rozkład dnia | Mój plan tygodnia: |
Zorganizuj zwoje zadania; pokonaj stres | Unikaj zwlekania |
Rozwijanie samodyscypliny


Tłumaczenie: Sylwia Osiecka ([email protected]),
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland