Your Study Guides and Strategies starts here!

Ten wie wystarczająco dużo, kto wie jak się uczyć.
Henry Brooks Adams, 1838 - 1918

Cykl: Jak się uczyć?

Jak się uczyć?: metapoznania

Droga do najskuteczniejszego uczenia się prowadzi przez poznanie

  • siebie samego,
  • swojej zdolności uczenia się,
  • procesu uczenia się, który w przeszłości przynosił efekty
  • zainteresowania i wiedze na temat zagadnienia, którego chcesz się nauczyć

Nauka fizyki może być dla Ciebie łatwiejsza niż opanowanie gry w tenisa i vice versa.
Jednak uczenie się jest procesem, który składa się z pewnych etapow.

Oto cztery etapy uczenia się.

Rozpocznij od odpowiedzi na pytania, następnie wydrukuj je w celu wykonania dalszych poleceń. Zaplanuj strategię przy użyciu odpowiedzi oraz innych materiałów (Study Guides)

Tłumaczenie: Sylwia Osiecka ([email protected]),
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland
Ta strona czerpie z “metapoznania”, terminu wprowadzonego przez Flavella (1976).
Zobacz także:

Jak się uczyć?: metapoznania |
Zarządzanie Czasem | Mój rozkład dnia | Mój plan tygodnia: |
Zorganizuj zwoje zadania; Pokonaj stres | Unikaj zwlekania |
Rozwijanie samodyscypliny


Tłumaczenie: Sylwia Osiecka ([email protected]),
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland