Studievejledninger og strategier

Dom som vet hur
man lär sig,
vet redan tillräckligt
Henry Brooks Adams

Svenska serier

Lära sig att lära

Din väg mot effektiv inlärning går igenom:

 • Att du känner dig själv (styrka och svagheter).
 • Att du känner att du lär dig.
 • Vetskapen om vilka inlärningsstrategier du tidigare använt med framgång.
 • Vetskapen om att du kan behöva ändra tidigare strategier för att kunna lära dig mer.
 • Att du har intresse av det du ska lära dig.

Kanske har du lätt för att lära dig fysik men svårt att lära dig spela tennis – eller tvärtom.
Det är viktigt att du vet vad du vill lära dig, och vad du har för nytta av det.

Vad man än vill lära sig, finns kapaciteten hos dig.

Börja med att planlägga din egen strategi enligt de nedan skrivna punkterna.
Här nedan har vi delat upp inlärningsprocessen i olika stadier.
Börja med att skriva ut och svara på frågorna. Använd sedan dina svar till
att bygga upp en detaljerad inlärningsstrategi. Denna strategi kommer vara en nyckel till framgång.

Börja med att se tillbaka i tiden.
Ställ dig
följande frågor
Vad var dina erfarenheter av studier, hur lärde du dig?
 • Gillade jag att läsa? Svårigheter att lösa problem? Komma ihåg? Återspegla/återberätta? Tyda/tolka/förstå? Prata inför grupp?
 • Kunde jag lämna en resumé/sammanfattning?
 • Kunde jag ställa frågor om det du studerade?
 • Recensera/kritisera?
 • Repeterade jag uppgifterna emellanåt?
 • Använde jag information från flertalet källor?
 • Behövde jag flera mindre perioder av studier, eller klarade jag av det på en längre period?
 • Lärde jag dig bäst av att höra texten läsas upp av någon annan? eller att jag läste själv?
 • Föredrog jag att få det demonstrerat?
 • Förberedde jag dig till prov genom att läsa på ofta och mycket? Eller läste jag på så sent som möjligt?
 • Kunde jag läsa när du ville? Hade jag lätt att koncentrera mig på att återgå till läsandet när jag blivit avbruten?
Hur är det
idag
 • Hur intresserad är du av ämnet?
 • Hur mycket tid är du beredd att lägga ner på att studera detta?
 • Vad är det som fångar din uppmärksamhet?
 • Vad är förutsättningarna för att lyckas
 • Vad kan jag/kan jag inte kontrollera?
 • Hade du svårt att förbereda dig inför kommande prov/tester?
 • Kan jag ändra på något för att lyckas?
 • Är du helt inställt på att läsa när du sätter dig ner med boken? Kan du läsa vidare utan att tappa koncentrationen?
 • Hur är dina studievanor? Hur har de utvecklat sig? Vilka är de effektivaste, och vilka inte?
 • Har du övervägt att ändra på något?
 • På vilket sätt lär jag mig bäst? Följer jag samma strategi hela vägen? Byter jag strategi? (T.ex. visuellt (med bilder, diagram etc.), hörsel (föredrag, seminarium, inspelningar), läsa, känsel (arbeta med händerna, känna), etc.).
 • Fungerar mitt tillvägagångssätt tillsammans med det ämne jag lär mig?
 • Är du beredd att en del tid på att studera själv också, även om det kolliderar med annat?
 • Har jag en plan? Följer jag tidigare strategier? Följer jag nya?
Förstår jag?
 • Förstår jag vad ämnet handlar om?
 • Förstår jag det jag läser? Om inte, stannar jag upp och frågar mig själv varför?
 • Frågar jag mig själv om det jag läser är logiskt?
 • Ska jag läsa snabbare eller långsammare?
 • Vet jag något om ämnet redan?
 • Behöver jag diskutera med någon annan om något är oklart, eller kan jag leta reda på svaret själv?
 • Känner jag till något liknande ämne?
 • Vilken typ av hjälpmedel kan jag använda mig av? (till ex. en textbok, Internet)
 • Om jag inte förstår, behöver jag fråga mig själv varför?
 • Behöver jag tid att tänka igenom det jag läst? eller behöver jag läsa om det för att förstå?
Resultat
 • Lyckades jag?
 • Vad gjorde jag rätt?
 • Hade jag rätt förutsättningar för att lyckas?
 • Vad skulle jag kunna göra bättre?
 • Fungerar min plan eller måste jag kontrollera mina strategier?
 • Valde jag rätt tillvägagångssätt?
 • Hade jag tillräckligt med självdisciplin?
 • Känner jag att jag lyckades? Är jag missnöjd? såfall av vad?
Inlärningsanalys Vad är min styrka/svaghet –er i förhållande till att lära mig? Titta på nedanstående punkter och få en överblick över din inlärningsprofil. Använd dessa för att bearbeta dig själv
 • Ex. Styrka: Jag tycker att det är kul att lära mig nya saker.
 • Svaghet: Jag har svårt att ta mig igenom det jag påbörjat.
 • Möjligheter: Jag har en egen bärbar dator, och min kompis kan och vill hjälpa mig.
 • Motgångar: Jag har för mycket med arbete. Jag dricker för mycket på helgerna så jag kan inte läsa förrän på tisdag.
 • Denna sida är byggd på något som kallas "metacognition" på engelska. Översättningen för det ordet är lite svårt, men betyder ungefär "mental kontroll" med stort K en uttryck av Flavell (1976), som blivit väl använt av många.
  Phương tiện truyền thông xã hội: