Studievejledninger og strategier

Ability is what you're
capable of doing.
Motivation determines
what you do.
Attitude determines
how well you do it.
Lou Holtz 1937 -
American football coach

Svenska serier

En övning i att Motivera dig själv

Som unga har vi en otrolig förmåga att lära, och att se tidigare motgångar.

När vi väl böjat möta förväntningar som byggs på av våra familjer, skolor, och omgivning, ändras våra tidigare motivationer från att gynna oss själva, till att uppfylla andras förväntningar. Detta kan påverka vår vilja att lära.

Hur kan du motivera Dig själv?

Men hjälp av denna övning, försök att

 • Upptäcka din förmåga att upptäcka saker
 • Ta ansvar för din inlärning
 • Acceptera riskerna med det medför att lära sig med förtroende, kompetens och competence och autonomi
 • Du måste förstå att "misslyckande" innebär succé:
  Att lära sig vad som inte fungerar är lika viktigt
  som att lära sig vad som fungerar.
 • Fira din prestation när du möter dina mål

Det finns sju sidor med steg för denna övning:

(English)

Börja med (English) klarhet

 1. Inneboende motivation
 2. Utomstående motivation
 3. Att förklara ett projekt
 4. ledsagning
 5. framsteg
 6. slutledning/utvärdering
Lycka till!