Pedoman dan strategi untuk Belajar

Nghiên cứu loạt

Tác động đến thầy cô

Liên hệ của bạn với thầy cô sẽ có ảnh hưởng đến việc bạn có học tốt hay không ở trong lớp. Nhìn chung, thầy cô sẽ có cảm tình với học sinh tỏ ra thực sư ham thích môn học, và đặt những câu hỏi hay. Cách tốt nhất để có được cảm tình của thầy cô là hãy chứng tỏ bạn là thật sự ham thích khóa học đó.

Những lời khuyên sau đây là để bạn có thể tỏ rõ sự ham thích và hiếu học của mình:

 • Không chỉ trích, lên án hay than phiền với thầy cô về việc dạy của họ. Thay vì đó, hãy tập trung vào nội dung kiến thức, thảo luận các tài liệu và việc học và hiểu của bạn.
 • Để cho thầy cô biết là bạn thích khóa học này
 • Chịu khó mỉm cười.
 • Nhớ tên thầy cô
 • Lắng nghe khi thầy cô nói về họ
 • Thảo luận, hoặc nói về những chủ đề họ thích.
 • Để thầy cô biết là bạn thật sự coi trọng họ
 • Tránh tranh cãi với thầy cô
 • Nếu sai, thì nên nhận lỗi ngay
 • Đặt câu hỏi, đừng ra lệnh
 • Thật lòng tìm hiểu xem thầy cô nghĩ gì
 • Để thầy cô biết là bạn muốn học tốt
 • Luôn có sách giáo khoa mỗi khi đi gặp thầy cô
 • Luôn nộp bài tập, bài làm đúng hẹn

Lấy từ "Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie, New York:
Simon and Schuster Inc., 1936

Xem thêm:

Nghiên cứu thói quen hiệu quả | A.S.P.I.R.E.-nghiên cứu chiến lược |
Index-nghiên cứu hệ thống | Học theo nhiều hình thức khác nhau |
Chuẩn bị cho việc học trên lớp | Tác động đến thầy cô | Ghi chép theo gơi ý |
Ghi chép trong các bài giảng | Tập trung chú ý trong lớp học | Lớp học thảo luận | Sắp xếp các dự án | Chuẩn bị và trình bày các dự án | Nói trước công chúng