Pedoman dan strategi untuk Belajar

Hợp tác học tập hàng loạt

Trường hợp nghiên cứu

Định nghĩa: Ví dụ thực tế Case studies *
 • Là những bản tóm tắt, phân tích những ví dụ kinh doanh,
  công ti thực tế, dựa trên số liệu và nghiên cứu cụ thể
 • Đòi hỏi bạn tách bóc và suy ngẫm về những vấn đề chủ chốt,
  bác bỏ cả giả thuyết lẫn toàn bộ trường hợp đó.
 • Xác định các phương án thích hợp giải quyết ví dụ này
 • Xem xét cái được và mất của giải pháp đưa ra
 • Giới thiệu và trình bày sự phân tích để đưa ra được giải pháp tối ưu nhất

Cách tiến hành: quá trình thực hành với một ví dụ thực tế (Case studies)

 • Xác định mục tiêu khi làm ví dụ này
 • Xác định những người có vai trò quan trọng trong công ti, những cổ đông
 • Xác định những nhóm đối tượng cần phải lưu tâm đến,
  ví dụ: khách hàng, người cung cấp…
 • Khẳng định nhiệm vụ chính thức của công ti,
  tổ chức bạn đang nghiên cứu
 • Xem xét các hoạt động trước đây và vai trò của công ti
 • Khẳng định nhiệm vụ của các cổ đông
 • Đánh giá mức độ quan trọng của các cổ đông,
  hoặc là trong khả năng quyết định hoặc ảnh hưởng của họ trong công ti
 • Lên dàn ý quá trình công ti đưa ra các quyết định
 • Lưu ý các quyết định không chinh thức
 • Xác định quá trình sản xuất hoặc giao hàng
 • Xác định các nguồn hỗ trợ
 • Xác định đối thủ cạnh tranh
 • Các điều kiện của công việc, đối thủ
 • Xác định vấn đề mấu chốt nhất
 • Các hệ quẩ
 • Vai trò của quản lí

Vai trò của các nhà sản xuất và dịch vụ

 • Xác định các vấn đề chiến lược
 • Xác định các quyết định quan trọng bạn cần phải đưa ra
 • Xác định những yếu tố rủi ro
 • Xác định các tiền lệ trước đây
 • Xem xét các giải pháp
 • So sánh các lựa chọn, được và mất, giả thuyết, yếu tố rủi ro
 • Nhận xét và đánh giá
 • Viết một bản tóm tắt, tập trung vào các yếu tổ cơ bản
* Định nghĩa được lấy từ Mô hình dạy và họ, Case Studies, Đại học Tây Australia, Perth, Australia. http://www.csd.uwa.edu.au/altmodes/to_delivery/casestudy.html
Xem thêm:

Để thành công trong các khoá học từ xa | Cộng tác trong học tập |
Sắp xếp và làm việc theo các dự án theo nhóm | Nghe chủ động |
Giải quyết tranh cãi | Gia sư | Nhóm trung gian hoà giải |
Trường hợp nghiên cứu/Việc học thông qua làm với ví dụ thực tế