Pedoman dan strategi untuk Belajar

Đọc loạt

Đọc có cân nhắc

Phương pháp đọc có cân nhắc:
Hãy tự hỏi những điều này khi đọc

 • Đề tài của bài đọc, hoặc quyển sách bạn đang đọc là gì?
  Vấn đề nào đang được nêu ra?
 • Tác giả đã kết luận gì về vấn đề ấy?
 • Những lý do nào được đưa ra để chứng minh cho quan điểm của tác giả?
  Người viết dùng sự thật, lý thuyết hay niềm tin của bản thân?

Sự thật có thể được chứng minh.
Lý thuyết còn đang cần được chứng minh, không nên nhầm lẫn với sự thật.
Ý kiến có thể có hoặc không được xây dựng trên cơ sở lập luận vững chắc.
Bản thân niềm tin không cần được chứng minh.

 • Tác giả dùng từ trung lập hay có xen lẫn cảm xúc cá nhân? Người đọc biết cân nhắc là người có cái nhìn xuyên thấu bề mặt ngôn từ, để thẩm định lý lẽ bên trong.
 • Khi bạn quyết định chấp nhận hay không chấp nhận ý kiến của người viết, cần củng cố quyết định của mình bằng những lý do xác đáng.

Những đặc điểm của người đọc có cân nhắc:

 • Trung thực với bản thân
 • Tránh sự chi phối
 • Biết vượt qua vướng mắc.
 • Đặt câu hỏi.
 • Xây dựng phán đoán trên bằng chứng cụ thể
 • Tìm mối quan hệ nối kết các sự việc
 • Có tư duy độc lập
Xem thêm:

Đọc có cân nhắc | Phương pháp đọc SQ3R | Đánh dấu và gạch dưới |
Cách ghi chép khi đọc sách | Dấu phẩy & Bổ ngữ | Bài tập về từ vựng |
Đọc các tư liệu khó, phức tạp | Cách đọc những bài luận | Tốc độ đọc và hiểu |
Đọc sách giáo khoa | Bảng tóm tắt khi đọc một bài viết