Pedoman dan strategi untuk Belajar

Suy nghĩ loạt

Để có được

Critical thinking

Critical thinking là học hoặc giải quyết một vấn đề nào đó mà luôn theo hướng mở rộng tầm mắt để tiếp thu điều mới.

Hãy bắt đầu bằng việc khẳng định điều cốt lõi của vấn đề là gì, sau đó là suy nghĩ rộng hơn, và tính đến các khả năng, các khía cạnh khác nhau của vấn đề và cuối cùng là rút ra kết luận sau khi đã hiểu vấn đề dựa trên các dẫn chứng rõ ràng. Động lực, định kiến riêng của người học và các chuyên gia sau đó được đem ra so sánh với kết luận và từ đó rút ra đánh giá.

Hãy bắt đầu bằng tư tưởng tiếp thu cái mới:

 • Nhận rõ mục đích cuối cùng, điều bạn mong muốn được học.
  Và có thể nói tóm gọn, ví dụ: "Nghiên cứu vai trò của giới tính trong việc chơi video games", "Lịch sử chính trị nước Pháp trong thời kỳ chiến tranh nửa đầu thế kỷ 20", " Việc trồng cây dái ngựa ở Trung Mỹ", "Quy định về hàn chì ở vùng ngoại ô", "Cấu trúc xương người".
 • Hãy tính đến những kiến thức bạn đã có về vấn đề cần nghiên cứu:
  Có điều gì bạn đã biết mà sẽ giúp cho việc nghiên cứu vấn đề này không? Bạn có định kiến không và nếu có, định kiến gì?
 • Bạn có các nguồn thông tin nào,những thông tin đó đựợc thu thập từ lúc nào?
 • Thu thập thông tin:
  Luôn tiếp thu để không bỏ sót một ‎ý tưởng và cơ hội nào.
 • Đặt câu hỏi:
  Các tác giả cung cấp thông tin có định kiến cá nhân không?
 • Sắp xếp các thông tin, tài liệu theo nhóm:
  chú ý tìm các mối liên quan.
 • Một lần nữa, đặt câu hỏi!
 • Hãy nghĩ đến các cách mà bạn sẽ trình bày Ý tưởng của mình:
  bạn sẽ tự tạo một bài kiểm tra về kiến thức vừa thu lượm được!
  Từ đơn giản đến phức tạp (1 đến 6):

1. Liệt kê, gán tên, nhận dạng Trình bày kiến thức
2. Định nghĩa, giải thích, tự tóm tắt lại Hiểu
3. Giải vấn đề và áp dụng vào ví dụ mới Sử dụng và áp dụng kiến thức
4. So sánh và đối chiếu, phân biệt Phân tích
5. Tạo cái mới, phối hợp Tống hợp
6. Đánh giá, nhận xét Đánh giá và giải thích tại sao

Hãy coi việc học như một quá trình phiêu lưu khám phá những điều mới!

Tóm lại:

 • Quyết định các yếu tố của một vấn đề mới mà không dựa trên định kiến cá nhân.
 • Sắp xếp thông tin theo nhóm để bạn có thể hiểu thấu đáo các thông tin đó.
 • Nhận hoặc loại các nguồn thông tin và kết luận dựa trên kinh nghiệm, đánh giá và tin tưởng của bạn.

Để có được/critical thinking | Phải tập trung khi học |
Sử dụng trí nhớ một cách hiệu quả | Nghĩ theo cách của một thiên tài |
Sơ đồ hóa các thông tin