Pedoman dan strategi untuk Belajar

Học cùng với người khác

Sắp xếp và làm việc theo các dự án theo nhóm

Một cách giải thích khác:

Khi nhóm của bạn cùng nhau theo dõi việc học, bản thân bạn sẽ học nhanh hơn, hiệu quả và chắc chắn hơn. Đánh giá chính là ở kết quả của cả nhóm.

Viện nghiên cứu Học thuật (IRL)
http://www.irl.org/projects/projects.html, (16 tháng 9, 1998)

In bảng trắng

Làm gì Ai Thế nào Khi nào:
Tự giới thiệu: sở thích, kinh nghiệm Tất cả Buổi gặp lần 1
Phân công công việc ghi chép, thư ký.. để ghi chép lại nội dung các cuộc họp Tất cả
 • Được quyết định bởi cả nhóm
 • Các yếu tố cần cân nhắc:tự nguyện, kinh nghiệm, nguyện vọng,
 • Cách thông báo các báo cáo cuộc họp
  • o Xem các báo cáo để theo dõi tiến độ công việc
 • Buổi gặp lần 1
  Xem cách thức cả nhóm sẽ liên lạc với nhau Tất cả
 • Gặp trực tiếp: thời gian, địa điểm
 • Danh sách số điện thoại và thời gian thuận tiện để gọi
 • Địa chỉ email
 • Buổi gặp lần 1
  Tóm tắt các mục tiêu Tất cả Gợi ý:
 • Từng thành viên tự thảo ra từ 2-3 mục tiêu chính.
 • Cả nhóm so sánh, và từ đó quyết định
 • Buổi gặp lần 1
  Quyết định quá trình và cách đạt được mục đích Tất cả
 • Các chương trình lên lịch
  (Gantt, Critical Path, PERT)
 • Các chương trình hỗ trợ trình bày
  (Word, PowerPoint, etc. )
 • Các bước thực hiện
 • Lịch làm việc và hạn cụ thể
 • Chia nhóm nhỏ
 • Nếu sau khi đã chia nhỏ, mà nhóm vẫn còn đông người: hãy bắt đầu lại các bước trên!

  Nghiên cứu, tìm thông tin
 • Trong thư viện
 • Về lĩnh vực
 • Các nguồn khác
 • Phân tích/Tìm hiểu
 • Kiểm tra thường xuyên
 • Lên kế hoạch cho những chỗ trống
 • Kêu gọi sự giúp đỡ nếu cần
 • Lên khung sản phẩm
 • Mở đầu/Ý chính
 • Chủ đề nhỏ
 • Viết/thảo văn bản/bài nói
 • Mở bài
 • Thân bài
 • Kết luận
 • Các tài liệu và sắp xếp
  Kiểm tra
  Xem xét và đánh giá
 • Sản phẩm
 • Quá trình
 • Ai tham gia
 • Tóm tắt
  Tập lại bài nói
  Trình bày sản phẩm cuối cùng
  Ăn mừng nào!!!

  Nguyên tắc của làm chuyên đề theo nhóm

  Học nhóm, hoặc làm việc theo nhóm cần sự chia sẻ thông tin, nguồn lực và thống nhất về phương thức thực hiện. Nhóm nào làm việc hiệu quả thường biết kết hợp các yếu tố này. Tuy nhiên, từng nhóm hoặc từng cá nhân làm việc sẽ hiệu quả chỉ khi họ luôn sẵn sàng chia sẻ và tôn trọng các thành viên khác trong nhóm.

  Làm việc trong nhóm dựa trên sự tôn trọng và khích lệ lẫn nhau..

  Thường thì tính sáng tạo thường mơ hồ. Các ý tưởng là vô cùng quan trọng với thành công của dự án, chứ không phải là tính cách cá nhân. Sức mạnh của một nhóm là ở khả năng thực hiện và phát triển các ý tưởng mà từng thành viên đem lại.

  Mâu thuẫn có thể là sự mở rộng của sự sáng tạo. Để giái quyết mâu thuẫn, mọi người luôn phải tổn trọng ý kiến của nhau. Nói cách khác, làm dự án theo nhóm mang tính chất cộng tác, hơn là cạnh tranh.

  Hai mục tiêu chính trong làm dự án theo nhóm là:

  • Học được gì? Các tài liệu, thông tin cũng như quá trình làm việc
  • Sán phẩm cuối cùng: bài báo cáo viết, trình bày miệng, hay là các sản phẩm có hình ảnh, âm thanh khác…

  Vai trò của người hướng dẫn/giáo viên:

  • Đôi khi, nhóm có đạt được thành công hay không là phụ thuộc rất nhiềuvào sự mạch lạc trong giải thích yêu cầu đề bài, dự án cũng như tiêu chí đưa ra từ phía thầy cô giáo. Công việc của nhóm là giải nghĩa các hướng dẫn đó và thống nhất cách giải quyết vấn đề.
  • Quá trình công việc sẽ chỉ có hiệu quả khi thầy cô hướng dẫn trong quá trình. Dự án làm theo nhóm không đơn giản như việc học theo nhóm.
   Các sinh viên cần nắm rõ và chuẩn bị kỹ càng cho dự án.
   Các dự án cần được xây dựng sao cho không thành viên nào trong nhóm bỏ qua nỗ lực công việc của các thành viên khác.

  Tính điểm:

  • Khen thưởng thường là điều không thể thiếu được cho quá trình, các thành viên nhận được phần thưởng của mình từ những gì họ đóng góp cho dự án.
  • Các động lực khác (như điểm số…) có thể được chấm điểm dựa trên sự tiến bộ, trái ngược với cách tính điểm một cách tương đối. Thường thì tính điểm tương đối thì cách đánh giá với những thành viên không đạt hiệu quả cao. Đánh giá dựa trên tiến bộ của toàn đội và của cá nhân. Tuy nhiên, phương pháp này có thể gây hậu quả không hay khi mà những thành viên bị điểm thấp sẽ bị coi là "bỏ đi" và không ai chú ý đến họ nữa.

  Hiểu nhanh và hiểu chậm?

  • Người hiểu nhanh thường giúp và chỉ cho các thành viên còn gặp khó khăn. Khi chỉ cho những người khác, chính là chúng ta cũng học để hiểu sâu hơn. Đôi khi, những câu hỏi đơn giản sẽ khiến chúng ta nhìn lại vấn đề dưới cách nhìn mới mẻ hơn. Khi giải thích, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn.
  • Có thể coi như người gặp khó khăn lại "dạy" lại người đã hiểu!
  Xem thêm:

  Để thành công trong các khoá học từ xa | Cộng tác trong học tập |
  Sắp xếp và làm việc theo các dự án theo nhóm | Nghe chủ động |
  Giải quyết tranh cãi | Gia sư | Nhóm trung gian hoà giải |
  Trường hợp nghiên cứu/Việc học thông qua làm với ví dụ thực tế