Pedoman dan strategi untuk Belajar

Suy nghĩ loạt

Sơ đồ hóa các thông tin

Nhiều người trong số chúng ta được học cách làm dàn ý cho bài giảng kiểu như sau:
 1. Ý lớn thứ nhất
 2. Ý lớn thứ hai
  1. ý nhỏ
  2. ý nhỏ
   1. ý nhỏ trong ý nhỏ
   2. ý nhỏ trong ý nhỏ
 3. Ý lớn thứ ba

Ngoài ra, một lựa chọn khác là Sơ đồ hóa các Khái niệm và Tư duy.

Vẽ sơ đồ như thế nào?
Đầu tiên là đừng nghĩ đến các dàn ý hay là các đoạn văn dùng nhiều từ ngữ.

Trình diễn (tiếng Anh)

Nghĩ dựa trên các key words- từ ngữ quan trọng và các hình ảnh hoặc biểu tượng
diễn đạt các ý

Bạn sẽ cần có:

 • bút chì (để bạn có thể tẩy xóa dễ dàng và một tờ giấy trắng lớn, không dòng kẻ
 • bảng đen và phấn màu
 • giấy dán giao công việc

Viết ra từ ngữ quan trọng nhất hoặc là cụm từ ngắn hoặc ký hiệu ở giữa trang.
Suy nghĩ và khoanh tròn nó lại.

Ghi các khái niệm quan trọng khác,

và từ ngữ miêu tả xung quanh vòng tròn.

Bỏ sơ đồ sang một bên
Sau đó quay lại và tiếp tục và sửa đổi

Ngừng lại và thử tim các mối liên quan mà bạn đang làm trên sơ đồ
Cứ tiếp tục triển khai sơ đồ này (kể cả cho tới khi trước kỳ thi nếu cần thiết!)

Sơ đồ này là tài liệu học bài của bạn
kkết hợp các kiến thức bạn đã biết với những gì đang học và những kiến thức bạn có thể cần để hoàn thiện.

Để có được/critical thinking/a> | Phải tập trung khi học |
Sử dụng trí nhớ một cách hiệu quả | Nghĩ theo cách của một thiên tài |
Sơ đồ hóa các thông tin