Pedoman dan strategi untuk Belajar

Đọc loạt

Đánh dấu và gạch dưới

Đọc một phần bất kỳ của tài liệu
mà bạn cảm thấy xoay xở được.

Đọc lại lần nữa,

Đánh số những ý liên quan.

Gạch dưới:

  • Ý chính
  • Ví dụ của các ý chính
  • Địng nghĩa hoặc từ lạ

Ghi chú những câu hỏi,
tóm ý, và thuật lại ý vào những phần trống trong sách.

Hãy xây dựng cho mình một hệ thống có thể liên kết các nguồn thông tin khác nhau
từ sách vở, Cds, trang web, ghi chú trên lớp …

 

Xem thêm:

Đọc có cân nhắc | Phương pháp đọc SQ3R | Đánh dấu và gạch dưới |
Cách ghi chép khi đọc sách | Dấu phẩy & Bổ ngữ | Bài tập về từ vựng |
Đọc các tư liệu khó, phức tạp | Cách đọc những bài luận | Tốc độ đọc và hiểu |
Bảng tóm tắt khi đọc một bài viết