Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập


*
index * search * visitor center *

Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập Một bài tập nhỏ để tăng thêm động lực cho bản thân

Thiên tài cũng không là ǵ
khác ngoài sự kiên tŕ và nhẫn nại
George-Louis Buffon 1707-88


Khi c̣n nhỏ, chúng ta có khả năng tiếp thu cao và những tiến bộ có thể thấy một cách khá rơ ràng. Khi bắt đầu đạt những yêu cầu tối thiểu của gia đ́nh, trường học và môi trường xung quanh, từ việc học để hoàn thành mục tiêu của ḿnh, người ta chuyển sang học để làm vui ḷng người khác và cũng để thất bại và học từ những thất bại đó.

Bạn có thể tạo động lực cho bản thân ḿnh như thế nào?

Với bài tập nhỏ sau đây, hăy thử:

 • t́m hiểu khả năng khám phá của ḿnh
 • cảm thấy trách nhiệm hơn với việc học của bản thân ḿnh
 • chấp nhận những khó khăn có thể xảy ra trong quá tŕnh tiếp thu kiến thức bên cạnh những thành công, sự tự tin, độc lập và tính cạnh tranh.
 • nhận rơ “thất bại là mẹ thành công”: học từ những điều sai cũng giống như học từ những điều đúng.
 • vui mừng khi bạn đạt được mục tiêu.

Bài tập này gồm 7 phần: (English)

Hăy bắt đầu với Định nghĩa.

 1. Động lực bên trong
 2. Động lực bên ngoài
 3. Miêu tả dự án
 4. Sự cố vấn
 5. Tiến bộ
 6. Kết luận/ Đánh giá

CHÚC BẠN MAY MẮN!