Pedoman dan strategi untuk Belajar

Đọc loạt

Tốc độ đọc và hiểu

Tốc độ đọc

Mỗi loại tài liệu cho bạn một tốc độ đọc nhất định.
Đọc một quyển tiểu thuyết lôi cuốn sẽ nhanh hơn một bài sinh vật.

Sách viết cũng tuỳ quyển,
mà chất lượng khác nhau, do đó mức độ khó hiểu cũng khác nhau.

Đầu mỗi học kỳ, hãy đo tốc độ của mình theo mỗi quyển sách.
Xem thử bạn đọc được bao nhiêu trang trong 1 giờ. Khi đã nắm dược tốc độ của mình, bạn sẽ có kế hoạch cụ thể cho thời gian biểu khi học.

Hiểu:

Lướt qua chương cần đọc:
tìm những phần quan trọng.
Thường những phần dài và nhiều chú thích, nhiều biểu dồ là những phần quan trọng.
Nếu bạn đang thiếu thời gian, hãy bỏ qua những phần phụ kia.

Đọc câu đầu tiên của mỗi đoạn thật kĩ.
Để ý đề mục và câu mở đoạn, sau đó gấp sách lại, và tự hỏi bạn biết gì về chủ đề trước khi đọc.

Tập trung vào các danh từ, và giới từ chính, các cụm danh động từ.

Ví dụ:

Classical conditioning is learning that takes place when we come to associate two stimuli in the environment. One of these stimuli triggers a reflexive response. The second stimulus is originally neutral with respect to that response, but after it has been paired with the first stimulus, it comes to trigger the response in its own right.

Thay vì đọc từng chữ, hãy làm một sơ đồ như sau:

Điều kiện hóa cổ điển = học tập = liên kết hai tác nhân kích thích

Kích cầu đầu tiên kích hoạt một phản ứng
Thứ hai kích thích kinh tế (trung lập) (triggers response).

Thay vì cứ đọc đi đọc lại đoạn văn ấy, hãy ghi chú theo cách này. Vì khi đã ghi ra những ý chính của bài, bạn ko cần thiết phải quan tâm đến bài đó nữa.

Xem thêm Cách ghi chép khi đọc sách.

Tài liệu lấy từ "Đọc một các linh hoạt" của Gail Kluepfel, Đại học Rutgers

 

Đọc có cân nhắc | Phương pháp đọc SQ3R | Đánh dấu và gạch dưới |
Cách ghi chép khi đọc sách | Dấu phẩy & Bổ ngữ | Bài tập về từ vựng |
Đọc các tư liệu khó, phức tạp | Cách đọc những bài luận | Tốc độ đọc và hiểu |
Bảng tóm tắt khi đọc một bài viết