Pedoman dan strategi untuk Belajar

Thời gian và quản lý tài nguyên loạt

Sắp xếp lịch học trên lớp

(Bức tranh này khá lớn, bạn không nên đưa vào quá nhiều chi tiết)

 • Hãy chép một thời khóa biểu một kỳ học ở trường
 • Xây dựng một lịch học các ngày quan trọng trên lớp:
  Kiểm tra, luận văn, các dự án, đọc sách, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, kỳ nghỉ, ngày nghỉ, ngày học, vv.
 • Điền vào các ngày quan trọng dành
  cho gia đình và các hoạt động xã hội
 • Mỗi tuần, lập một thời gian biểu hàng
  ngày gồm hoạt động hằng ngày và các ngày quan trọng trong tuần
 • Dán thời gian biểu này lên
  góc học tập để tham khảo và theo dõi đồng thời để đánh dấu quá trình thực hiện
 • Mỗi tối hãy lập một thời gian biểu để tổ chức các hoạt động ngày tiếp theo
  bao gồm các hoạt động hằng ngày, mục đích và các cuộc gặp mặt quan trọng.
 • Xem lại thời gian biểu mỗi ngày vào sáng hôm đó

 

Xem thêm:

Quản lý thời gian | Lịch trình hàng ngày của tôi | Lịch trình hàng tuần của tôi |
Quản lý căng thẳng và tổ chức nhiệm vụ | Quản lý căng thẳng
Lịch của trường | Xoá bỏ sự né tránh | Phát triển tự-kỷ luật |
ToDoList - là một công cụ quản | Quyết định/Giải quyết vấn đề |
Làm thích ứng quyết định | Quản lý bởi ngoại lệ |
Tặng bản thân mình một động lực | Học dựa trên vấn đề