Pedoman dan strategi untuk Belajar

Hứng thú không phải là một mục tiêu; nó chỉ là cảm giác đi cùng với các hoạt động quan trọng đang diễn ra mà thôi
Paul Goodman
American, 1911 - 1972

Thời gian và quản lý tài nguyên loạt

Quản lý căng thẳng và tổ chức nhiệm vụ

Ở bài tập dưới, hãy nghĩ đến 3 mục tiêu của bản thân mà bạn muốn hoàn thành và cân nhắc thực hiện

Tiếp theo

Tổ chức các hoạt động

Kiềm chế căng thẳng

Một chiến lược để hạn chế căng thẳng là xác định các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện:

1

2

3

Bây giờ hãy xác định và liệt kê 3 bước hoàn thiện các mục tiêu

1a 1b 1c

2a 2b 2c

3a 3b 3c

Hãy tổ chức/dành ưu tiên các hoạt động vào danh sách việc phải làm. Sau đó in ra sau đó dán lên và thực hiện kế hoạch đề ra

Bài tập lựa chọn:

Liệt kê 3 mục tiêu mà bạn cho là quan trọng nhất và xác định mục tiêu nào thực hiện lâu dài, trung bình và ngay tức thì

Bạn để dành được bao nhiêu thời gian mỗi tuần để thực hiện mục tiêu?

Phân bổ thời gian của bạn có phản ánh được bạn đã dành ưu tiên cho các mục tiêu hay không?

Bạn có thể thay đổi kế hoạch từng giờ để thực hiện các ưu tiên hay không?

Khi nào thì bạn cảm thấy linh động nhất về thời gian: các ngày trong tuần hay cuối tuần? Liệu có thể thay đổi mục tiêu này hay mục tiêu khác không hay tất cả.

Bạn có thể thay đổi các mục tiêu không?
Lựa chọn của bạn là gì?

Bạn có thể trì hoãn các mục tiêu đến khi có các kỳ nghỉ ở trường không?

Các bài tiểu luận và các bài kiểm tra phản ánh thế nào về việc bạn phân bố thời gian?

Bạn thay đổi kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó thế nào để vẫn hoàn thành được các bài tập trên lớp

Xem thêm:

Quản lý thời gian | Lịch trình hàng ngày của tôi | Lịch trình hàng tuần của tôi |
Quản lý căng thẳng và tổ chức nhiệm vụ | Quản lý căng thẳng
Lịch của trường | Xoá bỏ sự né tránh | Phát triển tự-kỷ luật |
ToDoList - là một công cụ quản | Quyết định/Giải quyết vấn đề |
Làm thích ứng quyết định | Quản lý bởi ngoại lệ |
Tặng bản thân mình một động lực | Học dựa trên vấn đề