Pedoman dan strategi untuk Belajar

Thời gian và quản lý tài nguyên loạt

Lịch trình hàng tuần của tôi

Quyết định xem bạn dùng quỹ thời gian 1 tuần như thế nào
Khi bạn điền lượng thời gian bạn
sử dụng vào các hoạt động,
tổng thời gian trong ngày sẽ bị trừ đi:

Thờii gian còn lại trong ngày:

Các hoạt động hàng ngày: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Thời gian trên lớp
Học hành:
Ngủ:
Thể dục thể dao:
Làm việc/ thực tập:
Các hoạt động gia đình:
Sở thích cá nhân/trang điểm:
Chuẩn bị bữa ăn/ăn uống/dọn dẹp:
Đi lại (đến trường, đi làm, vv)
Thư giãn, nghỉ ngơi:
Xem TV, chơi game:
Hoạt động xã hội và gặp mặt bạn bè:
Hoạt động khác

Hãy in thời gian biểu này ra để tham khảo và đối chiếu
(Iin: dùng hình ảnh để hiển thị bảng)

Xem thêm:

Quản lý thời gian | Lịch trình hàng ngày của tôi | Lịch trình hàng tuần của tôi |
Quản lý căng thẳng và tổ chức nhiệm vụ | Quản lý căng thẳng
Lịch của trường | Xoá bỏ sự né tránh | Phát triển tự-kỷ luật |
ToDoList - là một công cụ quản | Quyết định/Giải quyết vấn đề |
Làm thích ứng quyết định | Quản lý bởi ngoại lệ |
Tặng bản thân mình một động lực | Học dựa trên vấn đề