Pedoman dan strategi untuk Belajar

Thành công kỳ thi loạt

Dự đoán nội dung kiểm tra

Chú ý đặc biệt đến mọi hướng dẫn về học tập
đó có thể là những tài liệu mà thầy cô phát trước giờ kiểm tra, hoặc ngay từ đầu khóa học! Chẳng hạn như: Những điều chủ chốt, một số chương đặc biệt hoặc một số phần trong một chương ..v.v…

Hỏi thầy cô xem có thể đoán được gì về bài kiểm tra
nếu họ không muốn nói

Trước kì kiểm tra, hãy đặc biệt chú ý
đến những gì thầy cô giảng

Đặt ra một loạt những cấu hỏi theo bạn có thể gặp trong bài kiểm tra
hãy thử coi mình là người ra đề, rồi lại thử xem bạn có thể trả lời những câu hỏi đó không.

Hãy xem lại những bài kiểm tra trước
mà thầy cô đã chấm cho bạn

Tham khảo từ các bạn học
để xem có thể đoán trước điều gì về bài kiểm tra

Đặc biệt chú ý đến các gợi ý
về cái mà thầy cô có thể hỏi đến, chẳng hạn như khi thầy cô:

  • nói một điều gì hơn một lần
  • viết lên bảng
  • dừng lại để kiểm tra xem bạn ghi chép đến đâu
  • đặt ra câu hỏi cho cả lớp
  • nói rằng: “cái này sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra”
Xem thêm:

Chuẩn bị cho bài kiểm tra | Dự đoán nội dung kiểm tra |
Xem xét các công cụ để kiểm tra | Vượt qua sự lo lắng thử nghiệm |
Sắp xếp kế hoạch ôn tập | Nhồi nhét | Chuẩn bị khẩn cấp cho bài kiểm tra |
Một vài mẹo nhỏ để bạn có thể làm tổt hơn trong bài kiểm tra |
Đúng sai kiểm tra | Các bài thi trắc | Dạng bài kiểm tra được mở sách vở |
Những dạng bài kiểm tra bao gồm những câu trả lời ngắn gọn |
Bài thi vấn đáp | bài luận kiểm tra | Bài luận từ