Pedoman dan strategi untuk Belajar

Thành công kỳ thi loạt

Nhồi nhét

Sự nhồi nhét chỉ có ích vào những lúc gấp gáp;
nó hoàn toàn là không tốt cho việc học tập lâu dài

Xem thêm: Chuẩn bị khẩn cấp cho bài kiểm tra
để có thêm sự lựa chọn và tiếp cận công đọan nhồi nhét một cách có hệ thống nhất có thể

Các cách nhồi nhét gồm có:

  • Xem trước tất cả những tài liệu mà bạn cần phải học
  • Hãy biết chọn lựa: lướt qua tất cả các chương để nắm được ý chính
  • Tập trung vào việc học và ôn luyện các ý chính đó
  • Đừng đọc những đoạn mà bạn sẽ không có thời gian xem lại


Xem thêm:

Chuẩn bị cho bài kiểm tra | Dự đoán nội dung kiểm tra |
Xem xét các công cụ để kiểm tra | Vượt qua sự lo lắng thử nghiệm |
Sắp xếp kế hoạch ôn tập | Nhồi nhét | Chuẩn bị khẩn cấp cho bài kiểm tra |
Một vài mẹo nhỏ để bạn có thể làm tổt hơn trong bài kiểm tra |
Đúng sai kiểm tra | Các bài thi trắc | Dạng bài kiểm tra được mở sách vở |
Những dạng bài kiểm tra bao gồm những câu trả lời ngắn gọn |
Bài thi vấn đáp | bài luận kiểm tra | Bài luận từ