Pedoman dan strategi untuk Belajar

Bí mật của việc tiến lên đầu là phải biết bắt đầu. Bí mật của việc biết bắt đầu là phải biết chia công việc của bạn thành những phần việc nhỏ mà bạn có thể cáng đáng được và rồi bắt đầu từ cái đầu tiên
Mark Twain, người Mỹ

Thành công kỳ thi loạt

Chuẩn bị khẩn cấp cho bài kiểm tra

Tiếp cận công đọan nhồi nhét một cách có hệ thống nhất có thể

 • Xem trước tất cả những tài liệu mà bạn cần phải học
 • Hãy biết chọn lựa: lướt qua tất cả các chương để nắm được ý chính
 • Tập trung vào các ý chính

Bắt đầu với 5 tờ giấy

 1. Chọn ra 5 ý chính hoặc chủ đề chính sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra
  Viết tên ý chính vào phía trên của mỗi tờ giấy
  Chỉ sử sụng những từ quan trọng hoặc những mệnh đề ngắn gọn
 2. Hãy viết theo cách mà bạn hiểu, cách giải thích, định nghĩa, câu trả lời ..v.v…
  hoặc một vài dòng về nội dung chính đó
  ĐỪNG giở sách vở hay tài liệu của bạn
 3. So sánh đáp án của bạn ở phần (2)
  với tài liệu (sách và vở ghi)
 4. Biên soạn hoặc viết lại những hiểu biết của bạn về từng chủ đề dựa theo những tài liệu mà bạn đã đọc
 5. Đánh số từng trang những tài liệu mà bạn có từ 1-5 theo thứ tự giảm dần của mức độ quan trọng; 1= quan trọng nhất
 6. Làm theo các bước trên với hai phần bài nữa nếu bạn có thời gian
 7. Và thay vì đánh số từ 1-5, bạn hãy đánh số từ 1-7
 8. Lại làm theo các bước trên với một hoặc hai phần bài nữa cho tới khi
  bạn có tổng cộng 9 phần
  Làm theo mức
  độ thoải mái của bạn,
  chỉ thêm các vấn đề nếu thấy thực sự cần thiết.
 9. Cố gắng đừng vượt quá 9 phần;
  tập trung vào những gì quan trọng nhất
 10. Xem qua vào hôm mà bạn sẽ kiểm tra,
  nhưng cố gắng thật thoải mái
  Xem thêm : 10 cách để có thể làm bài kiểm tra một cách tốt nhất
Dựa theo Miller, George A., Số Bảy kì diệu, cộng hoặc trừ hai: Một số giới hạn trong khả năng giải quyết dữ liệu của bạn, (1956) trường Đại hoc Havard xuất bản lần đàu tiên trong Nhận Định Về Tâm Lý, 63, pp. 81-97 như đã gặp ở trong Green, Christopher D. Green, Những điều cơ bản về lịch sử của ngành tâm lý học, trường Đại học York, Toronto, Ontario, http://www.yorku.ca/dept/psych/c lassics/Miller/ (13/10/1999).
Xem thêm:

Chuẩn bị cho bài kiểm tra | Dự đoán nội dung kiểm tra |
Xem xét các công cụ để kiểm tra | Vượt qua sự lo lắng thử nghiệm |
Sắp xếp kế hoạch ôn tập | Nhồi nhét | Chuẩn bị khẩn cấp cho bài kiểm tra |
Một vài mẹo nhỏ để bạn có thể làm tổt hơn trong bài kiểm tra |
Đúng sai kiểm tra | Các bài thi trắc | Dạng bài kiểm tra được mở sách vở |
Những dạng bài kiểm tra bao gồm những câu trả lời ngắn gọn |
Bài thi vấn đáp | bài luận kiểm tra | Bài luận từ