Pedoman dan strategi untuk Belajar

Viết loạt

Đọc lại (Bước 4: )

Cần tách biệt “khâu đọc lại” với khây “viết” và “chỉnh sửa”.
Viết và chỉnh sửa tập trung vào nội dung, thông điệp, văn phong; còn đọc lại tập trung vào “cơ học.”

Phối hợp với người khác:

 • Đọc hai lần soát lỗi bài viết của mình không bằng nhờ người khác đọc!
 • Cần người thứ hai góp ý!
  Với cách nhìn của một người mới không chỉ giúp bạn tìm ra lỗi mà còn có gợi ý nâng cao.
 • Những nhà biên tập chuyên nghiệp đọc nhiều nhất là 10 lần.
  Các nhà xuất bản thuê một đội độc giả đọc theo cặp và đọc to mà đôi khi vẫn còn có lỗi.

Luôn có cảm giác hoài nghi
Không có gì luôn đúng
Nếu biết bạn có thể lặp lại một số lỗi nhất định, bạn cần kiểm tra lỗi đó hai lần.
Hầu hết các lỗi trong khi viết là do vô thức.
Đây là những lỗi do vô thức và lỗi thường xuyên mắc:

 • Sai lỗi chính tả:
  một từ như "accommodate" có thể nên kiểm tra chính tả trong máy tính
 • Lỗi bàn phím: "form" cho từ "from"
  Lỗi bàn phím thường xảy ra và thường lặp lại
 • Lỗi sử dụng từ "which" for "that"
  Máy tính có thể nêu ra chỉ ra vấn để nhưng lại để cho bạn tự quyết định và chọn lựa
 • Vô ý
  Bộ não làm việc nhanh hơn bút hay bàn phím

Đọc to từng từ:

 • Hãy tận dụng hai giác quan:Nghe và nhìn
  Thường có thể nghe được lỗi như từ bị lập lại hay bị bỏ xót mà bạn lại không nhìn được
 • Đọc chậm từ trên xuống
  Đọc những gì thực sự được viết ra trên giấy không phải những gì bạn đang nghĩ là có trên giấy. Điều này rất khó, nhất là bạn lại là người đã viết ra những gì bạn đang đọc.

Tại sao phải đọc chậm từ trên xuống?
Khi bạn đọc bình thường, bạn thường nhìn thấy mặt chữ - có lẽ là từ đầu và vài chữ cuối. Mắt bạn sẽ “định vị” vào 3 hay 4 từ mỗi dòng hay ít hơn. Bạn sẽ tập trung vào những từ ở giữa những điểm đó và không chính xác khi bạn đọc từ một điểm. Người đọc thông thường có thể đọc được 6 chữ trong một lần ấn định. Điều này có nghĩa là bạn phải ấn định mắt vào hầu hết các từ bạn đã viết ra và từ dài cần đọc hai lần để đảm bảo chính xác. Bạn phải nhìn vào từ đó chứ không đọc lướt.

Phong cách diễn đạt trong bài viết

Ăn mừng khi công việc hoàn thành,
Tự tin bạn đã hoàn thành tốt.

Khâu cuối cùng rất quan trọng.

Mô tả được phéo của SSL, Trường Đại Học Maryland
Xem thêm:

Những kỹ năng viết cơ bản (Ngắn quá trình) |
Phát triển chủ đề | Xác định người đọc | Nghiên cứu |
Sắp xếp việc tìm kiếm/vào thẻ ghi chú | Chuẩn bị viết bài |
Viết nháp/viết | Chỉnh sửa | Đọc lại