Pedoman dan strategi untuk Belajar

Biên tập mà không làm cẩn thận thì không làm giảm nội dung của bài viết mà làm cho bài viết hỏng hẳn.
Roger Garrison, trong cuốn
“Nhà văn họ viết như thế nào” người Mỹ.

Viết loạt

Viết nháp/viết

Bản viết nháp là “một bước tiếp theo trong khâu viết".1 Nhớ rằng bạn đã có thông tin phù hợp và hiểu chủ để khi bạn đang ở gần hay cuối giai đoạn tìm kiếm dữ liệu và đã hoàn thành viết bài tập trong giai đoạn chuẩn bị ở trên.

Bạn cần:

 • Thời gian thích hợp để tập trung cao độ
 • Sắp xếp lại góc học tập
  Loại bỏ các yếu tố gây sao nhãng như bài vở khác ở trường hay yêu cầu của bạn bè. Khi đó bạn có thể tập trung bắt tay ngay vào công việc đó
 • Chuẩn bị và tìm kiếm thông tin
  Dữ liệu trước đây hay cập nhật và các quan điểm cần thiết
 • Đối tượng đọc bài viết
  hay là một quan điểm rõ ràng bạn viết cho ai đọc:
  giáo sư, độ tuổi, bạn hay nhà chuyên môn, v.v…
 • Viết nháp các bài tập
  và chú về các ý tưởng bạn đã tìm kiếm.
 • Đánh giá tổng thể.
  Đừng “quá chăm chú” vào viết"; hiện tại hãy thư giãn nghĩ ý chính của bài viết.

Bạn không cần:

 • Tiêu đề hay lời giới thiệu:
  bạn sẽ tìm được sau khi mình viết nháp bài luận
 • Các tác phẩm tham khảo, các lời trích dẫn, v.v
  Xem lại bản ghi chép và đừng đắm mình vào dữ liệu.
  Bạn có thể bổ xung chi tiết sau; hiện bạn cần tập trung phát triển lập luận của mình
 • Biên tập!
  Đừng sửa trong khi viết, hay sửa lỗi chính tả, phát âm, v.v. Chỉ tập trung viết, viết mà thôi. Đây là bản nháp lần đầu do đó những gì bạn viết xuống sẽ được chỉnh sửa và bố cục lại sau.

Nghỉ giải lao sau khi bạn viết nháp xong!
Hãy thư giãn

 • Xem lại các ý chính, chủ điểm, chủ đề và các vấn đề nêu ra
  trong thành bản nháp. Đọc bản nháp to lên. Lắng nghe các mẫu câu hay và/hoặc quan trọng nhất. Tóm tắt lại bản nháp.
 • Đánh giá các ý, chủ điểm, chủ đề, các vấn đề nêu ra
  xem có cần đánh số thứ tự hay giải pháp nào tốt nhất.
  Hãy giữ lại danh mục này trong trường hợp lựa chọn tiếp theo không hiệu quả.
 • Trật tự là điều cần ưu tiên khi vạch ra sườn bài chính ở trên.

Viết nháp:

Đoạn văn đầu tiên

 • Giới thiệu chủ đề lôi kéo độc giả (cần nhớ đến người sẽ đọc bài viết của bạn)
 • Tạo ra viễn cảnh và / hay quan điểm!
 • Tập trung vào phát triển 3 điểm chính

Chuyển đoạn

 • Các câu chính của cho mỗi đoạn văn
  cần xác định vị trí trong đoạn văn
 • Các câu, mệnh đề chuyển ý hay các từ đầu đoạn văn liên kết ý này với ý kia
  (Xem trang các từ và cụm từ chuyển ý)
 • Tránh dùng một hay hai đoạn văn sẽ khiến bạn không phát triển được quan điểm chính
 • Liên tục chứng minh quan điểm của mình trong suốt bài luận
  • Đừng thả nổi hay rời xa điểm chính trong bài luận
  • Đừng vội tóm lược trong các đoạn văn đang phát triển ý chính – hãy làm việc đó trong đoạn kết luận
 • Luôn giữ thể chủ động
  • "Uỷ Ban Khoa Học quyết đinh ...." chứ không phải "Vấn đề này được quyết định bởi ..."
  • Tránh sử dụng động từ "to be" để trình bày rõ ràng, chức năng và hiệu quả
  • Tránh động từ "to be" bạn sẽ tránh được thể bị động
 • Các chi tiết bổ xung được hỗ trợ bằng trích dẫn, dữ liệu, .v.v
  • Giới thiệu, giải thích, nêu các trích đoạn phù hợp
  • Cần hạn chế sử dụng đóng ngoặc đơn các trích dẫn
   Chúng có thể phá vỡ sự lưu loát việc bạn đang lập luận

Kết luận

 • Đọc đoạn văn đầu tiên, đoạn phát triển và đoạn tiếp theo
 • Tóm tắt, sau đó kết luận quan điểm của bạn
 • Đề cập lại (một lần) đoạn đầu tiên hay đoạn tiếp theo
  • viết các đoạn kết để nêu lại quan điểm chính?
  • phản ánh tiến trình và tầm quan trọng của lập luận
  • kết luận lôgic sự phát triển của chủ đề?
 • Biên tập/viết lại đoạn đầu tiên để tạo ra sự tương ứng giữa phát triển và kết luận

Nghỉ một hay hai ngày!

Xem thêm:

Những kỹ năng viết cơ bản (Ngắn quá trình) |
Phát triển chủ đề | Xác định người đọc | Nghiên cứu |
Sắp xếp việc tìm kiếm/vào thẻ ghi chú | Chuẩn bị viết bài |
Viết nháp/viết | Chỉnh sửa | Đọc lại