Pedoman dan strategi untuk Belajar

Viết loạt

Bài tập về từ vựng

Bạn có thể in trang này, hoặc tự tạo một format riêng
(copy và paste bảng phía dưới đây để sử dụng trong khi học những tù khó)

Những vật dụng kèm theo:

 • Từ vựng (hộp nhỏ ở chính giữa)
  (ví dụ: con bò)
 • Định nghĩa/miêu tả ngắn gọn (hộp to ở phía trên)
  (ví dụ: là một súc vật có vú, hoặc con cái trưởng thành của gia súc thuộc giống Bos)
 • Những đặc điểm hay tính chất giúp bạn có thể nhận dạng được chúng (cột hàng dọc ở bên phải)
  (Thường cao khoảng 4-5 feet tức là khoảng từ 1.2m đến 1.5m; có nhiều màu khác nhau—trắng, nâu, đỏ, đen; thường thấy trên các nông trường, trang trại; nuôi lấy thịt và sữa; có thể có sừng, ăn cỏ)
 • Ví dụ về một loài thuộc nhóm đó(cột hàng dọc bên trái)
  Bò Guernsey, màu nâu và trắng, nuôi tại một đảo thuộc Guernsey để lấy sữa;
  Bò Angus, màu đen, không có sừng, được nuôi ở Scotland để cho thịt;
  Bò Holstein, nuôi ở Đức/Hà Lan, cho sữa.

Xem thêm:

Những yếu tố làm nên một bài nghiên cứu | Tìm tài liệu trên mạng Internet |
Tổ chức nghiên cứu/Tránh đạo văn | Sắp xếp các thông tin |
Từ và cụm từ chuyển tiếp | Dấu phẩy & Bổ ngữ |
Bài tập về từ vựng | Trích dẫn từ các trang web