Pedoman dan strategi untuk Belajar

Viết loạt

Viết bài văn giải thích

Khi viết, bạn nên theo 8 bước cơ bản sau:
 • Chọn một chủ đề:
  Chọn một chủ đề đủ nhỏ để bạn có thể viết đủ, viết hay trong khuôn khổ một bài luận
 • Viết câu chủ đề:
  Đảm bảo rằng câu chủ đề diễn đạt được ý chính, không quá rộng hoặc quá hẹp, đủ để bạn có thể viết hiệu quả.
 • Chọn lựa một cách trình bày, phân tích ý:
  Xem xét những cách trình bày tham khảo trước khi chọn một cách phù hợp nhất với bài viết bạn đang làm:
 • Sắp xếp bài luận:
  Bắt đầu bằng việc liệt kê các cách chia đoạn, bổ sung và trình bày dẫn chứng trong bài, hỗ trợ cho các luận điểm.
 • Viết câu chủ đề cho mỗi đoạn của bài luận:
  Với mỗi đoạn, viết một chủ đề gắn chặt chẽ với ý của đoạn văn đó.
 • Viết các đoạn trong phần thân bài:
  Mỗi đoạn văn nên phân tích, trình bày một ý đưa ra ở câu chủ đề.
 • Viết đoạn mở bài:
  Đoạn mở bài nên trình bày rõ nội dung, ý của bài luận, giới thiệu cách trình bày các đoạn văn ở phần thân bài, thu hút sự chú ý của người đọc.
 • Viết đoạn kết luận:
  • Nhắc lại ý chính và các đoạn nhỏ của bài
  • Kết thúc bài luận một cách hiệu quả và phù hợp
  • Không nên lan man đến những vấn đề khác ngoài chủ đề
Nguồn:Ida Masters Hollowell, James A. Levernier, A. Franklin Parks, Xây dựng đoạn văn: Hướng dẫn cách viết một bài văn hiệu quả. Xuất bản lần thứ 2. New York: St. Martin's, 1986.
Xem thêm:

Viết trước hạn | Bài văn năm đoạn | Viết luận cho lớp học văn | Viết bài văn giải thích |
Viết bài văn tranh luận thuyết phục | Bài viết trình bày quan điểm |
Viết một bài nghiên cứu | Viết cho các trang web |
Những bài học về cách viết/thu lượm từ 200 cột hướng dẫn viết