Pedoman dan strategi untuk Belajar

Viết loạt

Từ và cụm từ chuyển tiếp

Việc dùng từ và cụm từ chuyển tiếp
sẽ giúp bài viết nghe trôi chảy vì bài viết mạch lạc, chặt chẽ hơn nhiều.

Một bài viết chặt chẽ phải là bài viết khiến người đọc
có thể bám sát nội dung từ đầu đến cuối.

Từ nối tạo ra các mối liên quan,
giữa câu này với câu kia, giữa đoạn này và đoạn khác.
Dưới đây là danh sách một số từ chỉ quan hệ có thể có giữa các câu hoặc đoạn văn:

Bổ sung:
cũng, bên cạnh, ngoài ra, thêm vào đó, hơn thế nữa, một lần nữa.

Hệ quả:
theo đó, kết quả là, vì vậy, vì thế, nói cách khác, vì thế nên, do vậy, nên, vì thế suy ra.

Tóm tắt:
sau cùng, nói chung, cân nhắc mọi yếu tố, nói tóm lại, nói chung, trong mọi trường hợp thì, tóm lại một điều, kết luận là, nói chung, nói vắn tắt, tóm tắt lại, phân tích cuối cùng thì, để kết luận, để tóm tắt, cuối cùng.

Khái quát:
theo thói quen, như thường lệ, chủ yếu, bình thường thì, nói chung thì, thường thì, thường thường.

Khẳng định lại:
Thực chất sẽ là, Nói cách khác, Tương tự, Đó là, Nói điều đó để, Nói ngắn gọn thì, Diễn đạt theo cách khác thì

Đối lập và So sánh:
Ngược lại, Mặt khác, Trái lại, Thay vì đó, Tương tự như vậy, Một mặt thì… mà mặt khác thì…, Đúng hơn là, Giống như vậy, Nhưng, Tuy nhiên, Tuy vậy, Ngược lại thì.

Xâu chuỗi:
Đầu tiên, Trước hết, Để bắt đầu, Đồng thời, Trong thời điểm này, Hiện nay, Bước tiếp theo, Đổi lại, Sau này, Trong lúc đó, Tiếp theo, Sau đó, Hiện tại, Sau thì, Trong khi, Trước đó, Đồng thời, Sau khi, Cuối cùng

Chuyển ý:
Mà này, Một cách tình cờ thì.

Minh họa:
Ví dụ, Ví như, Như thế này

Giống nhau:
Giống như vậy, Tương tự như vậy, Hơn thế nữa

Hướng:
Ở đây, Ở đó, Phía đó, Xa hơn, Gần như, Trái lại, Dưới, Trên, Bên trái, Bên phải, Trong tầm mắt

Xin xem thêm các tài liệu (English):Sách hướng dẫn The Gregg Reference Manual Sổ tay tiếng Anh rút gọn Những điều tối thiểu cần biết khi học tiếng Anh
Xem thêm:

Những yếu tố làm nên một bài nghiên cứu | Tìm tài liệu trên mạng Internet |
Tổ chức nghiên cứu/Tránh đạo văn | Sắp xếp các thông tin |
Từ và cụm từ chuyển tiếp | Dấu phẩy & Bổ ngữ |
Bài tập về từ vựng | Trích dẫn từ các trang web