Pedoman dan strategi untuk Belajar

Viết loạt

Những bài học về cách viết

thu lượm từ 200 cột hướng dẫn viết

 • Viết giúp làm rõ cách nghĩ của bạn;
  Đôi khi bạn không thực sự hiểu là bạn nghĩ gì cho đến khi bạn viết ra.
 • Viết thường xuyên sẽ giúp bạn viết khá hơn;
  cũng giống như mọi thứ khác, bạn càng luyện tập nhiều, thì kỹ năng của bạn càng lên cao
 • Hạn chót về thời gian đôi khi khá hữu ích;
  Chúng sẽ cho bạn năng lượng và sự tập trung cần thiết để viết
 • Giới hạn về độ dài cũng giúp cho văn phong của bạn;
  Cắt bớt những đoạn rườm rà về từ ngữ sẽ giúp bài viết của bạn tập trung hơn.
 • Bài viết tốt là bài viết được chỉnh sửa, biên tập;
  Bạn không bao giờ là không cần một người biên tập tốt
 • Để cho bản nháp "nghỉ ngơi" một lát, điều này sẽ giúp bạn biên tập hiệu quả hơn;
  Một số lỗi, hoặc vấn đề có thể rõ ràng hơn nếu bạn để một khoảng thời gian giữa lúc hoàn thành bản nháp và biên tập, chỉnh sửa.
 • Đôi khi, có nhiều đoạn bạn viết chậm và không hiệu quả;
  chấp nhận là bản nháp đầu tiên có thể chưa được hoàn thiện, và điều đó là hiển nhiên
 • Thêm một chút hài hước có thể làm mới bài viết;
  Cũng như các mục viết khác, đôi khi bài viết về kinh doanh, không cần thiết phải khô khan và tẻ nhạt.
 • Viết là có lợi;
  Viết là quá trình phản ánh tính cách và phong cách của bạn, thể hiện những tiêu chuẩn của bạn. Viết cũng có lợi như mọi điều khác bạn làm
Xem thêm Stephen Wilbers' mục "Viết hiệu quả" in trên mục Kinh doanh, Minneapolis Star Tribune, thứ 6, 23 tháng 2, 1996. Tài liệu được lấy với sự cho phép.
Xem thêm:

Viết trước hạn | Bài văn năm đoạn | Viết luận cho lớp học văn | Viết bài văn giải thích |
Viết bài văn tranh luận thuyết phục | Bài viết trình bày quan điểm |
Viết một bài nghiên cứu | Viết cho các trang web |
Những bài học về cách viết/thu lượm từ 200 cột hướng dẫn viết