Pedoman dan strategi untuk Belajar

...Học thuyết chủ nghĩa và quan điểm chính là người điều khiển thế giới. Kẻ nào không có quan điểm chính kiến thì sẽ chẳng giúp ích được gì cho trí tuệ nhân loại.
William Thayer Shedd
1820-1894 người Mỹ.

Viết loạt

Bài viết trình bày quan điểm

Bài viết trình bày quan điểm là để

 • Sắp xếp và lên dàn ý quan điểm của bạn về một vấn đề nào đó
 • Trình bày cho người nghe về quan điểm của bạn và lấy đó làm nền tảng để kiếm tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn.
 • Trình bày một giải pháp hữu ích, tuy có thể là chủ quan, hoặc là cách tiếp cận để giải quyết vấn đề.
 • Lên khung việc thảo luận để xác định "sân chơi"
  Điều này có thể tạo lợi thế cho bạn hơn những ai không chuẩn bị kỹ càng, khi tính đến những vấn đề vượt qua quan điểm của họ.
 • Thể hiện tài năng của bạn
  Đây chính là cơ hội để bạn nắm bắt vấn đề, nghiên cứu thông tin, và trình bày quan điểm một cách rõ ràng, cụ thể.
 • Hãy thể hiện rằng sự lôi cuốn là ở lý lẽ, lập luận hơn là ở những thuật ngữ tình cảm.
 • Hướng dẫn bạn ở tính chăt chẽ trong quan điểm khi thảo luận, thương thuyết.

Bạn chuẩn bị tốt đến đâu, thì đối thủ của bạn càng bị bất lợi, và bạn càng có cơ hội chiến thắng.

Hướng dẫn trình tự:

 • Hình thức phải phù hợp với những tiêu chuẩn, hướng dẫn của người tài trợ, điều hành.
 • Không bao giờ được quên chủ đề, ngày tháng, mục đích… và xác định quan điểm của bạn với tư cách là người viết.
 • Nếu bài viết phản ánh quan điểm của một nhóm, tổ chức, ban… bạn không nên dùng ngôi thứ nhất (không nên dùng "tôi", "của tôi"… mà nên dùng ‘chúng tôi", "của chúng tôi"…)
 • Giới hạn là 2 trang tuân theo các quy tắc của những bài viết trình bày quan điểm đã thành công trước đó.

Nghiên cứu:

 • Tim kiếm những dẫn chứng cho cả 2 quan điểm, bao gồm thông tin cụ thể, số liệu thống kê, những kiếm chứng tin cậy.
 • Xác định vấn đề và những đánh giá chủ quan mà người nghe có thể có. Liệt kê những cái thích hợp và "đoán" trước những ý kiến trái ngược có thể có.
 • Coi như người đọc biết những khái niệm cơ bản, nhưng đối với những thuật ngữ, khái niệm lạ, bạn phải nêu định nghĩa hoặc giải thích theo quan điểm của bạn.
 • Nhắc đến những người cùng quan điểm với bạn để hỗ trợ bạn trong quá trình tranh luận.
 • Xem và nhớ những ai có thể không cùng quan điểm với bạn để chuẩn bị sẵn sự phản biện. Tóm tắt ý và dẫn chứng của họ rồi phản bác lại.

Mở bài:

Cân nhắc đến người nghe:
nên bắt đầu bằng một hoặc hai câu chủ đề, để thu hút sự chú ý và tóm tắt vấn đề. Nói rõ quan điểm của bạn.

Thân bài:

Tập trung vào 3 ý chính
Mỗi ý cần có các phần sau:

 • Một câu nhận xét chung trình bày quan điểm
 • Ghi chú những tài liệu và nguồn dữ liệu
 • Những kinh nghiệm trước đó và kiểm chứng tin cậy
 • Kết luận nêu rõ lại quan điểm của bạn

Giữa các đoạn phải có sự nhịp nhàng chuyển ý

 • Giữ động từ ở thể chủ động
 • Ghi chú những nguồn thông tin tham khảo để thiết lập sự tin cậy
 • Tập trung và giữ vững quan điểm trong cả bài
 • Tập trung vào những lập luận logic
 • Đừng vội vàng vào một bản tóm tắt
  Chờ cho đến khi kết luận của bạn

Kết luận

 • Tóm tắt và kết luận tranh luận của bạn
 • Xem lại đoạn đầu cũng như những ý chính
  • o Kết luận đã tổng kết đủ các ý chưa?
  • o Phản ảnh sự liên tiếp và tầm quan trọng của tranh luận
  • o Tổng kết một cách hợp lý tất cả các ý bạn đã trình bày?

Nhờ những người khác xem qua bản nháp bạn viết
để chỉnh chu bài viết và đảm bảo rằng tranh luận của bạn có sự rõ ràng và thuyết phục.

Soát lại, kiểm tra chính tả và tự tin với bài viết.

Xem thêm:

Viết trước hạn | Bài văn năm đoạn | Viết luận cho lớp học văn | Viết bài văn giải thích |
Viết bài văn tranh luận thuyết phục | Bài viết trình bày quan điểm |
Viết một bài nghiên cứu | Viết cho các trang web |
Những bài học về cách viết/thu lượm từ 200 cột hướng dẫn viết